2021-04-20 08:26Pressmeddelande

Strategi ska ge livskraft i Blekinges skogar

Blekinge har fått en skogsstrategi! Nu är det dags för nästa steg – att tillsammans skapa möjligheter att leva och verka i Blekinges skogsbygd. Det handlar om hållbar tillväxt, turism och att ta skogsbruket in i framtiden.

Skogen har stor betydelse i Blekinge, länets yta består av 74 procent av skog som ägs till majoriteten av enskilda skogsägare. 2018 inledde Länsstyrelsen Blekinge arbetet med att ta fram en skogsstrategi i nära samverkan med en bred representation av regionala aktörer med intressen i skogen. Syftet är att stödja den skogliga utvecklingen i länet.

- Jag är stolt över att strategin nu är på plats och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för att ta strategin ut till Blekinges skogsaktörer. Den ska hjälpa oss att utveckla och förvalta Blekinges skog och skogsnäring, nu och i framtiden. Skogen är vårt gröna guld och som skogsbrukare är det viktigt att få fler ben att stå på, säger Doris Nicht, vikarierande länsråd och ordförande i skogsstrategins styrgrupp.

Nästa steg är en handlingsplan för att konkretisera strategin och ta ordentliga kliv mot visionen – Livskraft i Blekinges skogar. Arbetet kommer ledas av en operativ samordnare med Länsstyrelsen Blekinge som uppdragsgivare. Strategin innehåller tre huvuddelar:  

  • Skapa hållbar tillväxt av biomassa.
  • Bidra till god sysselsättning genom ökad tillgänglighet och turism.
  • Förnya framtidens skog genom ökad jämställdhet och bredare kunskap om skogsbruk för att skapa nya innovativa affärsmodeller.

Under våren bjuder därför styrgruppen för Blekinges skogsstrategi in till ett första digitalt inspirationsmöte med workshop för att tillsammans med de som har intressen i skogen fylla handlingsplanen med innehåll.

- Skogen spelar en central roll i omställningen till en bioekonomi och möjligheterna är många. Jag hoppas att många vill vara med och påverka hur vi tillsammans ska nå våra långsiktiga mål för Blekinges skogsstrategi. Det är inget som styrgruppen kan göra på egen hand utan här behövs engagemang och en gemensam kraftsamling av de som verkar nära skogen i Blekinge, säger Ian Hamilton från Skåne Blekinge Jordägarförbund och medlem i styrgruppen.

Om Blekinges skogsstrategi
Strategin har tagits fram i samarbete mellan: Länsstyrelsen Blekinge, Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna, Skåne-Blekinge Jordägareförbund och LRF Jönköping-Sydost, Biosfärområde Blekinge Arkipelag och Naturskyddsföreningen i Blekinge. Blekinges skogsstrategi är en del i det nationella skogsprogrammet.

Läs mer om Blekinges skogsstrategi på vår webbplats.

Kontakt
Ina Hildeman, samordnare skogsstrategin, Länsstyrelsen Blekinge.
E-post: ina@hildeman.se
Telefon: 0730-72 96 39

Jonas Kromnow, funktionschef, Landsbygdsutveckling.
E-post: jonas.kromnow@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 01 21 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.


Kontaktpersoner

Petra Sapic
Kommunikatör
Petra Sapic