2016-06-13 10:12Pressmeddelande

​Startskott för Blekinges första jämställdhetsnätverk

I morgon kör vi! Tillsammans med Region Blekinge, F17 och Volvo Personvagnar premiärträffas det första regionala jämställdhetsnätverket.Medierna är välkomna att delta under mötet kl. 9.30–12.30 i Kreativa rummet, Länsstyrelsen, Skeppsbrokajen 4 i Karlskrona.Syftet med strategin Jämställt Blekinge 2015–2018 är att implementera de nationella jämställdhetspolitiska målen på en regional nivå. Det huvudsakliga sättet är att föra in jämställdhetsarbete i en organisation och verksamhet. Nätverket är en

I morgon kör vi! Tillsammans med Region Blekinge, F17 och Volvo Personvagnar premiärträffas det första regionala jämställdhetsnätverket.

Medierna är välkomna att delta under mötet kl. 9.30–12.30 i Kreativa rummet, Länsstyrelsen, Skeppsbrokajen 4 i Karlskrona.

Syftet med strategin Jämställt Blekinge 2015–2018 är att implementera de nationella jämställdhetspolitiska målen på en regional nivå. Det huvudsakliga sättet är att föra in jämställdhetsarbete i en organisation och verksamhet. Nätverket är en del i det strategiarbete som inleddes vid nyår och målet med arbetet är att göra Blekinge till en mer jämställd region. Medverkande under förmiddagen är exempelvis kommundirektörer, regiondirektörer och näringslivschefer samt en del VD:ar från det privata näringslivet.

För mer information kontakta Victoria C Wahlgren, särskilt sakkunnig i jämställdhet, 010-224 01 26.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.