2020-10-08 07:01Pressmeddelande

Samarbete för mer vindkraft i sydost

Flera vindkraftverk står på rad i havet med mulen himmel i bakgrunden.

Om 20 år ska all elproduktion i Sverige vara förnybar. Trots detta genomförs få vindkraftsprojekt. Nu har Energimyndigheten beviljat 2,3 miljoner kronor till ett tvåårigt projekt där Länsstyrelsen Blekinge deltar. Målet är att främja vindkraftsutbyggnaden.

Blekinge har med sin kust särskilt goda förutsättningar att bygga ut lönsamma vindkraftverk och vindkraftparker. Men både på land och till havs finns många olika intressen att ta hänsyn till. Det ställer stora krav på alla som är involverade.

Projektet ”Fånga vinden i Sydost” finansieras av Energimyndigheten och leds av Energikontor Sydost med länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län som deltagare. I projektet kommer man bland annat att arrangera dialogmöten mellan aktörer som har en roll i var vindkraft kan och bör byggas, till exempel kommuner, Försvarsmakten och andra intressenter.

– I Blekinge innebär vindkraft en stor potential, men det är få projekt som genomförs. Det här projektet gör det möjligt för oss att få till en bra dialog om vindkraftsutbyggnad så att vi i framtiden enbart producerar förnybar el i länet, säger Elsa Eneman, funktionschef, Länsstyrelsen Blekinge.

Inom projektet kommer man att bedöma vilken potential det finns för vindkraftsutbyggnad i sydostlänen. Förhoppningen är också att underlätta för den kommunala planeringen genom att undersöka varför vindkraftsprojekt i dag inte får tillstånd eller byggs.

Om projektet
Projektet Fånga vinden i Sydost startade i september 2020 efter beviljade medel från Energimyndigheten och ska pågå fram till september 2022. Projektet bidrar till att skapa förståelse för de hinder som finns för en utbyggnad av vindkraft i Sydost och ökar samverkan och möjlighet till samexistens mellan olika intressen. Projektets mål är att öka andelen förnybar el producerad i Sydost.

Kontaktpersoner
Ulf Hansson
Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Blekinge
ulf.hansson@lansstyrelsen.se
010-224 01 24

Elsa Eneman
Funktionschef, Länsstyrelsen Blekinge
elsa.eneman@lansstyrelsen.se
010-224 01 56


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.


Kontaktpersoner

Joakim Haby
Kommunikatör
Joakim Haby