2017-03-24 11:35Pressmeddelande

Risk för gräsbrand i Blekinge

Just nu är det ökad risk för gräsbrand i länet. Länsstyrelsen i Blekinge och Räddningstjänsterna vill därför uppmana till försiktighet vid eldning utomhus. Nu när våren är här kan bränder lätt starta i det torra fjolårsgräset. Risken finns att elden kan sprida sig snabbt, speciellt i samband med vindbyar. Du kan alltid ha aktuell information i din mobil genom applikationen Brandrisk Ute som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Läs mer om appen och ladda ner den från Dinsake

Just nu är det ökad risk för gräsbrand i länet. Länsstyrelsen i Blekinge och Räddningstjänsterna vill därför uppmana till försiktighet vid eldning utomhus.

Nu när våren är här kan bränder lätt starta i det torra fjolårsgräset. Risken finns att elden kan sprida sig snabbt, speciellt i samband med vindbyar.

Du kan alltid ha aktuell information i din mobil genom applikationen Brandrisk Ute som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Läs mer om appen och ladda ner den från Dinsakerhet.se

Mer information

Aktuell information om eldningsförbud hittar du Länsstyrelsens webbplats

På länets räddningstjänsters webbplatser hittar du lokal information och får mer rådgivning, Räddningstjänsten Östa Blekinge och Räddningstjänsten Västra Blekinge

Läs mer finns även på Dinsakerhet.se som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Ladda även gärna ner appen Brandrisk Ute

Ta del av Allmänna brandriskvarningar från SMHIoch MSB:s brandriskprognoser

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.