2017-03-23 09:30Pressmeddelande

Pressträff: Stora satsningar på klimatåtgärder i Blekinge

Klimatsamverkan i Blekinge besöker Affärsverkets anläggning i Bubbetorp den 28 mars. I samband med besöket bjuds media in för en pressträff, men även för att delta i studiebesöket. Genom det statliga stödet Klimatklivet görs nu stora satsningar på klimatåtgärder i länet.I Blekinge är det investeringar på cirka 29 miljoner kronor på gång genom Klimatklivet, varav 11,5 miljoner kronor är statligt stöd. Studiebesöket inleds av Landshövding Berit Andnor Bylund och därefter kommer Samuel Karlström, p

Klimatsamverkan i Blekinge besöker Affärsverkets anläggning i Bubbetorp den 28 mars. I samband med besöket bjuds media in för en pressträff, men även för att delta i studiebesöket. Genom det statliga stödet Klimatklivet görs nu stora satsningar på klimatåtgärder i länet.

I Blekinge är det investeringar på cirka 29 miljoner kronor på gång genom Klimatklivet, varav 11,5 miljoner kronor är statligt stöd. Studiebesöket inleds av Landshövding Berit Andnor Bylund och därefter kommer Samuel Karlström, projektledare inom klimat och energi vid Länsstyrelsen i Blekinge, berätta om vilka typer av klimatinvesteringar i Blekinge som hittills beviljats stöd.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut.

Samverkan mellan aktörer

Styrgruppen för Klimatsamverkan Blekinge genomför årligen studiebesök hos en av medlemmarna i samband med ett styrgruppsmöte. Denna gång har turen kommit till Affärsverken och deras anläggning i Bubbetorp.

Klimatsamverkan Blekinge är ett forum för utbyte och samverkan mellan aktörer inom både det offentliga och näringslivet. Syftet är att fungera som en samordnande och pådrivande kraft i länets klimat- och energiarbete.

Arbetet leds av Länsstyrelsen tillsammans med Energikontor Sydost och Region Blekinge. I styrgruppen finns representanter från offentliga aktörer och utvalda branscher inom näringslivet.

För ytterligare information, kontakta:

Cecilia Näslund, vid Länsstyrelsen i Blekinge.
Telefon: 010-22 40 186
E-post: cecilia.naslund@lansstyrelsen.se
Datum: 28 mars 2017
Tid: 12:30-15:00
Plats: Affärsverkets anläggning i Bubbetorp

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.