2018-10-19 16:36Pressmeddelande

Pressinbjudan till Världsarvsmingel den 24 oktober i Karlskrona

Residenset ligger i Örlogsstaden KarlskronaResidenset ligger i Örlogsstaden Karlskrona

Från och med FN-dagen den 24 oktober kommer Karlskrona att fira de första 20 åren som ett av Unescos världsarv. Pressen är hjärtligt välkommen till Länsstyrelsen Blekinges Världsarvsmingel i samband med firandet den 24 oktober i Karlskrona. Hedersgäst blir Mats Djurberg från svenska Unesco.

Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Det är en plats, miljö eller ett objekt som på ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. När vårt världsarv skrevs in på Unescos världsarvslista 1998 innebar det att Örlogsstaden Karlskrona ska skyddas och bevaras för all framtid. 

Att förvalta ett världsarv är ett globalt intresse – om det förvaltas på rätt sätt kan det bli en fantastisk turistmagnet och en grogrund för besöksnäringen. Här är det viktigt med hållbarhet, att inte tära på våra miljöer till havs och på land utan fortsätta bevara det kollektiva historiska minne som är så väl bevarat här i Karlskrona.

Landshövding Sten Nordin har bjudit representanter från många olika branscher och organisationer in till ett Världsarvsmingel på residenset eftersom det behövs engagerade ambassadörer som vill vara med på den fortsatta resan och sprida världsarvstanken. 

Media är välkommen till att delta i minglet både i rollen som journalist, men också som en viktig aktör i samband med att bilden av världsarvet och dess potential ska teckas i framtiden.

Tid: Den 24 oktober, kl. 15.30 - 17.00 
Plats: Residenset, Länsstyrelsen Karlskrona, Vallgatan 2
Mer information: Petra Stråkendal, Länsstyrelsen Blekinge, petra.strakendel@lansstyrelsen.se
Anmälan: media.blekinge@lansstyrelsen.se
Mediekontakt: Johanna Parikka Altenstedt 

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.