2019-09-03 08:15Pressmeddelande

Pressinbjudan: Narkotikautvecklingen i Sverige. Hur ser framtiden ut?

Narkotikaanvändningen i Sverige ökar samtidigt som en legaliseringsvåg sker i flera länder. Hur ser utvecklingen i Sverige ut? Den 4 september arrangerar länsstyrelserna i Kronobergs, Jönköpings, Kalmar, Blekinge och Hallands län samt Polisen, en konferens om narkotika, den största i sitt slag i södra Sverige. Fokus för dagen är cannabis. Hur farligt är egentligen cannabis – för de som brukar och för samhället i stort?

Användningen av narkotika i Sverige under 2000-talet har varit mera omfattande jämfört med tidigare. Detta pekar såväl frågeundersökningar som olika statistiska indikatorer på (drogutvecklingen i Sverige 2019, CAN). Generellt har narkotikamarknaden utvecklats till att bestå av både traditionell narkotika och narkotikaklassade läkemedel som används utanför läkares ordination. Vanligast bland Tullverkets beslag 2017 av de narkotikaklassade läkemedel var substansgruppen bensodiazepiner och den syntetiska opioiden Tramadol*.

– Undersökningar visar på en mer positiv attityd till cannabis. Detta i kombination med att narkotika är mer lättillgängligt, gör att kommuner efterfrågar mer stöd och kunskap just vad gäller cannabis och narkotika, säger Sanna Sommén, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen Blekinge.

Vid konferensen den 4 september ges en bild av narkotikasituationen i Sverige med en internationell utblick. Eftermiddagen består av valbara seminarier. Exempel på teman som berörs är; flöde och beslag, öppna drogscener och skadeverkningar till följd av narkotikabruk.

420 deltagare är anmälda från Kronobergs, Jönköpings, Kalmar, Blekinge och Hallands län. Deltagarna kommer från olika sektorer och myndigheter och är verksamma inom till exempel barnomsorg, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, integration och folkhälsa.

Media hälsas välkomna att delta på konferensdagen den 4 september.
Det finns möjlighet att ställa frågor till Länsstyrelsens representanter kl. 11:30–12:15. Vänligen meddela ditt deltagande till Gunilla Lindbladh, länsstyrelsen Kronoberg, på telefonnummer 070-306 42 18.

Datum: Onsdagen 4 september 2019.
Tid: kl. 9 –16.15
Plats: Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 14, Växjö.

För ytterligare information
Sanna Sommén, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Blekinge
Telefon: 010-224 02 58
E-post: sanna.sommen@lansstyrelsen.se

* Folkhälsomyndighetens rapport "Den svenska narkotikasituationen":

PROGRAM
8:30  –  Incheckning och fika

9:00
Inledning. Länsstyrelserna och Polisen hälsar välkomna.

 Läget och utvecklingen I landet och i syd. Samvariationen med alkohol och tobak. Tony Nilsson, CAN – Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

 10:00  –  Paus

10:15
Vikten av att kartlägga på lokal nivå och att arbeta förebyggande. Tony Nilsson, CAN – Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.

 Cannabis – historik, politik, medicinsk nytta och varför legalisering inte är ett bra alternativ. Pelle Olsson, författare och journalist.

 Cannabis, psykisk ohälsa och våld. Den exklusivt förinspelade föreläsningen kommer omfatta de psykiatriska riskerna med cannabisanvändning, med fokus på länken mellan cannabis och psykos och på vilket sätt förändrat bruk och mer potent cannabis har ökat de riskerna. Alex Berenson är författare och journalist, ”Tell your children” är hans andra bok inom facklitteraturen.

12.00 –13.00  –  Lunch

 13:00–16:05  –  Eftermiddag med parallella föreläsningar

13:00–13:30
Flöde och beslag – vad hittar tullen i syd?  Martin Petersson, Tullen
Största problemdrogen efter cannabis är Tramadol – ökad förståelse av ett nytt drogmönster på Maria Malmö. Alexander Holmstedt och Gunilla Alväng, Maria Malmö

 13:30–13:40  –  Förflyttning

13:40–14:10
Mot öppna drogscener i samverkan. Olof Bratthäll, Polisen
Förebyggande arbete med hjälp av avloppsmätningar. Linda Wennerholm och Agnes Ysander, Länsstyrelsen och Pontus Remdahl, Polisen

 14:10–14:40  –  Fika

14:40–15:10
Narkotika ut ett genusperspektiv – hur hittar vi kvinnorna? Malena Grann, Polisen
Skadeverkningar av cannabis. Kerstin Käll, Universitetssjukhuset Linköping

15:10–15:20  ­–  Förflyttning

15:20–16:05
Narkotikaanvändning, utsatthet och kriminalitet bland ensamkommande barn.
Anna-Karin Ivert, Malmö universitet, Lennart Karlsson, Svensk narkotikapolisförening
Alkohol- och narkotikaproblem på arbetsplatsen – tidig upptäckt och möjliga åtgärder. Ulric Hermansson, Karolinska institutet

 16:05–16:15 – Avslutning


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.