2021-04-19 08:27Pressmeddelande

Pressinbjudan - Välkommen till lansering av Blekinges skogsstrategi

Nu är Blekinges skogsstrategi klar och det är dags att ta nästa steg. Media hälsas välkommen till en digital pressträff tisdagen den 20 april kl. 10.00 där vi berättar mer om skogsstrategin, planerna framåt och hur vi tillsammans med skogliga aktörer kan ta vara på livskraften i Blekinges skogar.

Arbetet som pågått sedan 2018 har letts av Länsstyrelsen Blekinge och tagits fram i dialog och nära samverkan med en bred representation av regionala aktörer med intressen i skogen.

Bakom strategin står Länsstyrelsen Blekinge, Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna, Skåne-Blekinge Jordägareförbund och LRF Jönköping-Sydost, Biosfärområde Blekinge Arkipelag och Naturskyddsföreningen i Blekinge. Blekinges skogsstrategi är en del i det nationella skogsprogrammet.

Välkomna!

Tema: Lansering av Blekinges skogsstrategi och hur vi tillsammans kan ta vara på livskraften i Blekinges skogar.

Datum:
tisdag den 20 april 2021.
Tid: kl. 10.00
Plats: Digitalt möte via Skype. (inbjudan skickas separat)
Anmälan: Mejla gärna petra.sapic@lansstyrelsen.se om du planerar att delta. 

Testa gärna att din teknik fungerar innan pressträffen. Om du inte kan ansluta ring in på telefonnumret som finns med i den separata inbjudan.

Medverkande:
Ina Hildeman, samordnare Blekinges Skogsstrategi, Länsstyrelsen Blekinge.
Maria Åkesson, privat skogsägare, Törnåkra gård.
Ian Hamilton, Skåne Blekinge Jordägarförbund och medlem i styrgruppen för Blekinges Skogsstrategi.
Johan Harrysson, distriktschef Skogsstyrelsen Blekinge och medlem i styrgruppen för Blekinges Skogsstrategi.

Kontakt
Ina Hildeman, samordnare Skogsstrategin, Länsstyrelsen Blekinge.
E-post: ina@hildeman.se
Telefon: 0730-72 96 39

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.


Kontaktpersoner

Petra Sapic
Kommunikatör
Petra Sapic