2018-01-16 09:33Pressmeddelande

Pressfrukost med länsledningen

Landshövding Sten Nordin bjuder tillsammans med länsråd Helena Morgonsköld in till en pressfrukost fredagen den 19 januari. Länsstyrelsen har fått ett antal nya uppdrag 2018 och myndigheten växer.

Pressfrukosten kommer att fokusera på ett antal aktuella frågor som länsstyrelsen arbetar med.

  • Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona 20 år
  • Klimatsatsningar i länet
  • Övertagande av arbetsuppgifter från polisen
  • Civilt försvar
  • Länsstyrelsen växer

Dag: fredagen den 19 januari
Tid: 09:00
Plats: Residenset Karlskrona

Anmälan senast torsdag 18 januari klockan 10:00.

För mer information kontakta:
Jenny Hellgren, kommunikationschef vid Länsstyrelsen Blekinge
Telefonnummer: 010-22 40 184
E-post: jenny.hellgren@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.