2016-04-12 13:42Pressmeddelande

​Nya affärer med Kina kan skapas genom samarbetsprojekt

Bättre stöd till företag i Blekinge som är intresserade av att göra affärer med Yunnan-provinsen och Kina. Det är tanken med ett nytt projekt som NetPort Science Park, Länsstyrelsen och Region Blekinge driver tillsammans.– Fokus för projektet är i första hand företag inom energi- och miljöteknikområdet och hållbarhet, men även andra intresserade företag kan få hjälp, säger projektkoordinator Yi Chai.Projektet kommer att pågå under ett års tid och därefter utvärderas. Länsstyrelsen har sedan år

Bättre stöd till företag i Blekinge som är intresserade av att göra affärer med Yunnan-provinsen och Kina. Det är tanken med ett nytt projekt som NetPort Science Park, Länsstyrelsen och Region Blekinge driver tillsammans.

– Fokus för projektet är i första hand företag inom energi- och miljöteknikområdet och hållbarhet, men även andra intresserade företag kan få hjälp, säger projektkoordinator Yi Chai.

Projektet kommer att pågå under ett års tid och därefter utvärderas.

Länsstyrelsen har sedan år 2000 ett samarbete med provinsen Yunnan i Kina med målet att utöka utbytet mellan regionerna inom flera områden, t.ex. utbildning, kultur samt näringsliv. År 2008 öppnades ett handelskontor för att underlätta affärskontakter mellan Blekinge och Kina. Kontoret är placerat i Kunming som är huvudstad i Yunnan – en provins med 47 miljoner invånare.

– Det känns spännande att gå ett steg vidare till ett mer konkret samarbete med Yunnan-provinsen där företagen i Blekinge kan dra nytta av de goda kontakter med provinsen som vi byggt upp under lång tid, säger Ann-Christin Kjellson, verksamhetsutvecklare på Länsstyrelsen.

För mer information om projektet
Petra Charlotte Arrenäs, projektledare NetPort Science Park, 073-399 98 79, petra.arrenas@netport.se
Projektkoordinator och hållbarhetsutvecklare, Yi Chai, yi.chai@netport.se

Kontaktpersoner på Länsstyrelsen
Verksamhetsutvecklare Ann-Christin Kjellson ann-christin.kjellson@lansstyrelsen.se, 010-224 02 04
Utvecklingsstrateg Lena Stävmo lena.stavmo@lansstyrelsen.se, 010-224 02 31

Läs mer om projektet på Länsstyrelsens webbplats

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.