2016-06-17 11:25Pressmeddelande

​Ny statistik kan ge effektivare åtgärder för att minska växthusgasutsläppen

För första gången finns nu komplett statistik över hur mycket energi som används i Blekinges olika kommuner. Sammanställningen visar hur mycket el och olika bränslen som går åt för olika användningsområden. Statistiken ger bra underlag för att planera och kunna rikta åtgärder där de kan få stor effekt.Det nya underlaget visar hur mycket energi som används av t.ex. hushåll, industri och transporter i Blekinges olika kommuner. Man kan också se hur mycket energi som kommer från el och andra bränsl

För första gången finns nu komplett statistik över hur mycket energi som används i Blekinges olika kommuner. Sammanställningen visar hur mycket el och olika bränslen som går åt för olika användningsområden. Statistiken ger bra underlag för att planera och kunna rikta åtgärder där de kan få stor effekt.

Det nya underlaget visar hur mycket energi som används av t.ex. hushåll, industri och transporter i Blekinges olika kommuner. Man kan också se hur mycket energi som kommer från el och andra bränslen, som ved och pellets, biogas, bioolja eller fossil olja. Den sammanslagna statistiken för hela Blekinge presenteras i ett pedagogiskt så kallat sankey-diagram som är begriplig för en bredare målgrupp.

– Det finns stora skillnader i energianvändningen mellan länets kommuner. Med hjälp av den nya statistiken kan vi inrikta åtgärderna på områden där de kan få störst effekt. Både för att minska energianvändningen och för att ersätta fossila bränslen med förnybar, säger Cecilia Näslund, klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen.

Den statistik som SCB tar fram innehåller många luckor som nu har kunnat fyllas i på kommun-nivå. Statistikbearbetningen i den nya rapporten för år 2013 har utförts genom ett samarbetsprojekt mellan Sveriges alla länsstyrelser. Innan SCB lämnar ut statistikunderlag görs omfattande analyser och korrigeringar, vilket gör att tillgänglig statistik alltid har två års eftersläpning. Nyligen släpptes SCB:s energistatistik för år 2014.

För mer information kontakta Cecilia Näslund, klimat- och energisamordnare, 010-224 01 86.

Länk till rapporten

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.