2016-02-05 10:25Pressmeddelande

Nu blir det lättare att ha elbil – 99 nya laddstationer i Blekinge

Drygt fem miljoner investeras i en treårig satsning på länstäckande laddinfrastruktur för elbilar i Blekinge. Huvuddelen av laddstationerna kommer att vara tillgängliga för allmänheten. Bakom satsningen står länets alla fem kommuner och landstinget där arbetet samordnas av föreningen Miljöfordon Syd.Blekingeprojektet kommer att sätta upp 98 nya laddstationer i länet under tre år. Åtgärden beviljades i veckan 2,4 miljoner kronor i statligt stöd inom regeringens investeringsprogram Klimatklivet s

Drygt fem miljoner investeras i en treårig satsning på länstäckande laddinfrastruktur för elbilar i Blekinge. Huvuddelen av laddstationerna kommer att vara tillgängliga för allmänheten. Bakom satsningen står länets alla fem kommuner och landstinget där arbetet samordnas av föreningen Miljöfordon Syd.

Blekingeprojektet kommer att sätta upp 98 nya laddstationer i länet under tre år. Åtgärden beviljades i veckan 2,4 miljoner kronor i statligt stöd inom regeringens investeringsprogram Klimatklivet som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Innan årsskiftet beviljades stöd för ytterligare en snabbladdare i Karlskrona till Fortum Markets AB samt för en biogasmack i Ronneby till Hugal Fastigheter AB.

– Länsstyrelsen ser mycket positivt på satsningarna. Lättåtkomliga laddstationer är en viktig grundförutsättning för att öka användningen av elbilar, säger Samuel Karlström, handläggare för klimat-och energi på Länsstyrelsen.

I dag finns det 163 elfordon i Blekinge enligt senaste statistik från Miljöfordon Syd som följer utvecklingen av fordonsparken i Sverige varje månad.

– En målsättning i projektet är att fler laddstationer ska stimulera introduktionen av elfordon i Blekinge. 800 nya elfordon förväntas under den kommande treårsperioden i länet, vilket skulle minska de fossila koldioxidutsläppen med cirka 2 300 ton per år, säger Jonas Lööf på Miljöfordon Syd som håller i trådarna för Blekingeprojektet.

Transporter är ett viktigt fokusområde i Blekinges klimat-och energistrategi som tagits fram inom det regionala forumet Klimatsamverkan Blekinge där landshövdingen är ordförande. Transportsektorn står för de största utsläppen av växthusgaser i Blekinge. Med ökade laddmöjligheter kommer användningen av elbilar att öka. Elbilar som laddas med grön el har noll-utsläpp av koldioxid. Att öka laddmöjligheterna av elfordon är högt prioriterat i länet. I dagsläget finns drygt 50 laddstationer i Blekinge.

– Förutom de stora klimatvinsterna leder satsningen till stora synergieffekter som är positiva för både sysselsättningen och för samverkan i Blekinge, säger landshövding Berit Andnor Bylund.

Fakta om Klimatklivet

Inom Klimatklivet fördelas 600 miljoner kronor årligen i landet fram till och med 2018. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Det kan till exempel vara insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur, satsningar på förnybar energi, effektivare energianvändning inom industrin och åtgärder för minskade utsläpp inom jordbruket. Nästa ansökningsomgång är öppen mellan den 15 februari och 14 mars. Information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens webbplatser.

Kontakt på Länsstyrelsen i Blekinge
Samuel Karlström, handläggare klimat- och energi
samuel.karlstrom@lansstyrelsen.se 010-22 40 120

Kontakt på Miljöfordon Syd som samordnar satsningen
Jonas Lööf, projektansvarig
jonas@miljofordonsyd.se 070-655 07 71

Miljöfordon Syd följer utvecklingen av fordonsparken i Sverige varje månad och enligt senaste avstämningen den 31 januari 2016 finns det 163 elfordon i Blekinge. 

Elfordon per 2016-01-31

Karlshamn29
Karlskrona63
Olofström10
Ronneby27
Sölvesborg34
Summa163

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.