2017-04-24 11:42Pressmeddelande

Miljöminister Karolina Skog inviger Lindöstugan

Fredagen den 28 april inviger miljöminister Karolina Skog en ny tillgänglighetsanpassad fågelskådningsplats på Lindö udde. Genom att tillgänglighetsanpassa naturreservatet, vill Länsstyrelsen i Blekinge att fler ska ha möjlighet att nyttja Lindö udde. Den nya skådarterassen har stora uppglasade sidovägar som gör att man kan stå i lä och skåda ut över havet. Lindö udde är en av Blekinges bästa fågellokaler och är redan idag en populär plats för fågelintresserade.Som en del i projektet har även na

Fredagen den 28 april inviger miljöminister Karolina Skog en ny tillgänglighetsanpassad fågelskådningsplats på Lindö udde.

Genom att tillgänglighetsanpassa naturreservatet, vill Länsstyrelsen i Blekinge att fler ska ha möjlighet att nyttja Lindö udde.

Den nya skådarterassen har stora uppglasade sidovägar som gör att man kan stå i lä och skåda ut över havet. Lindö udde är en av Blekinges bästa fågellokaler och är redan idag en populär plats för fågelintresserade.

Som en del i projektet har även naturreservatet Lindö udde rustats upp med bland annat förbättrade vägar och stigar, rastplatserna har förbättrats med nya eldstäder, bänkar och bord. Satsningarna på Lindö är möjliga tack vare ökade statliga satsningar inom friluftsliv och naturvård.

Program för invigningen:

  • Information om projektet – Markus Forslund, avdelningschef vid Länsstyrelsen i Blekinge
  • Fågellivet på Lindöudde – Thomas Rodeson, ornitolog
  • Invigning – Miljöminister Karolina Skog.

Datum: fredagen den 28 april
Tid: 13:30
Plats: Samling vid Lindöstugan i naturreservatet södra spets

Mer information:
Maria Strand, handläggare
Telefon: 010-224 02 01
E-post: maria.strand@lansstyrelsen.se

Markus Forslund, avdelningschef
Telefon: 010-224 01 36
E-post: markus.forslund@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.