2017-06-02 10:45Pressmeddelande

Lövgroda funnen på Tromtö i Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge kan nu bekräfta att det finns lövgrodor i naturreservatet på Tromtö. Hittills har det bara varit känt med lövgrodor i södra Skåne. Det var efter ett tips från allmänheten som Länsstyrelsen besökte Tromtö för att undersöka om det finns lövgrodor i området. Vid besöket kunde Länsstyrelsen både se och höra flera grodor. - Vi såg två individer och hörde åtminstone fem hanar spela. De har ett högt och karaktäristiskt läte som inte går att missta, säger Annika Lydänge som är

Länsstyrelsen i Blekinge kan nu bekräfta att det finns lövgrodor i naturreservatet på Tromtö. Hittills har det bara varit känt med lövgrodor i södra Skåne.

Det var efter ett tips från allmänheten som Länsstyrelsen besökte Tromtö för att undersöka om det finns lövgrodor i området. Vid besöket kunde Länsstyrelsen både se och höra flera grodor.

- Vi såg två individer och hörde åtminstone fem hanar spela. De har ett högt och karaktäristiskt läte som inte går att missta, säger Annika Lydänge som är koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter vid Länsstyrelsen i Blekinge.

Länsstyrelsen vet inte hur grodorna har tagit sig till området och inte heller hur länge den har funnits där. Grodor är fridlysta och får inte flyttas utan dispens från artskyddsförordningen.

- Vi kommer att göra genetiska analyser för att undersöka var lövgrodorna kommer ifrån. Vid undersökningen kommer Länsstyrelsen även undersöka om lövgrodorna bär på chytridsjukan, en svampsjukdom som drabbar groddjur, och vi vet sprider sig i Sverige, säger Annika Lydänge.

Lövgroda är en liten groda, vanligen helt grön på ryggsidan och som vuxen cirka fyra centimeter i kroppslängd.

För ytterligare information, kontakta:

Annika Lydänge, Koordinator Åtgärdsprogram för hotade arter vid Länsstyrelsen i Blekinge
Telefon: 010-22 40 173
E-post: annika.lydange@lansstyrelsen.se

Jenny Hellgren, kommunikationschef vid Länsstyrelsen i Blekinge
Telefon: 010-22 40 184
E-post jenny.hellgren@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.