2016-10-25 09:35Pressmeddelande

Länsstyrelsen satsar på hästkraft i Sillnäs

Ett slåtterkärr i naturreservatet Sillnäs udde ska återställas med hjälp av häst och hästdrivet redskap. Det vill vi gärna visa!Naturreservatet Sillnäs udde bildades 2015. Syftet med reservatet är att bevara, vidareutveckla, vårda och bitvis återställa biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. En av dessa värdefulla miljöer är ett till stora delar igenväxt slåtterkärr, som nu ska restaureras och sedan åter hävdas (brukas) genom slåtter. Kärret har ännu kvarstående hävdgynnad flora som exem

Ett slåtterkärr i naturreservatet Sillnäs udde ska återställas med hjälp av häst och hästdrivet redskap. Det vill vi gärna visa!

Naturreservatet Sillnäs udde bildades 2015. Syftet med reservatet är att bevara, vidareutveckla, vårda och bitvis återställa biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. En av dessa värdefulla miljöer är ett till stora delar igenväxt slåtterkärr, som nu ska restaureras och sedan åter hävdas (brukas) genom slåtter. Kärret har ännu kvarstående hävdgynnad flora som exempelvis grönvit nattviol och kransmynta.

För att restaurera på ett skonsamt sätt i den känsliga naturen ska utkörningen av avverkningsvirket ske med hästdrivna redskap. Metoden är ett kulturarv som självklart har en lång tradition, däremot är den inte längre så vanlig i dagens skötsel av skog och mark. Vi vill därför i Sillnäs använda, och visa alla som är intresserade, denna nygamla form av skötselmetod och samtidigt framhålla ett miljövänligt alternativ till dagens metoder.

Välkomna att titta på hur detta går till fr.o.m. kl. 9.30 i morgon den 26 oktober!

För mer information kontakta Jenny Bergkvist, Naturreservatsförvaltare, 010-224 02 24.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.