2023-05-22 09:10Pressmeddelande

Länsstyrelsen ger svar om flygplats

Länsstyrelsen Blekinge lämnade i dag in remissvaret på statens flygplatsutredning till infrastrukturminister Andreas Carlson. Om Ronneby inte längre drivs i statlig regi får det förödande konsekvenser för Sveriges totalförsvar anser landshövding Ulrica Messing.

- Sverige kommer att förlora i både förmåga och resurser i ett mycket osäkert säkerhetspolitiskt omvärldsläge. Dessutom riskerar Blekinge att stå helt utan civil flygplats i ett läge då vårt näringsliv storsatsar och Försvarsmakten växlar upp. Det gör mig djupt oroad, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

Ronneby är i dag en av två flygplatser i landet med statlig rådighet som redan uppfyller Natos högt ställda krav på civilt försvar. Den är också en av tio ordinarie beredskapsflygplatser med hög tillgänglighet. Härifrån utgår även en nationell specialutbildad sjöräddningsgrupp inom räddningstjänsten (MIRG).

Att finansiera flygplatsen med kommunala och regionala skattemedel ser inte länsstyrelsen som genomförbart i ett län som Blekinge. Då kommer en civil aktör behöva tas in. Ett annat alternativ är att Försvarsmakten själv tar över ansvaret för driften av den civila delen. 

- Försvarsmaktens kärnverksamhet är inte att bedriva civil flygplats och definitivt inte i det säkerhetspolitiska omvärldsläge som råder nu. Det finns också stora risker med en civil utomstående aktör på en militär flygplats. Jag har svårt att se att Försvarsmakten skulle godkänna det, säger Ulrica Messing.

Utan civil flygplats med daglig pendling till Stockholm kommer näringslivet och Försvarsmakten att få stora svårigheter att driva och personalförsörja sina verksamheter.

- Det vore förödande för Blekinges tillväxt och landets totalförsvar. Nu gäller det att vi kraftsamlar och jobbar på flera fronter för att rädda kvar Ronneby flygplats i statlig regi, säger Ulrica Messing.

Landshövdingen har bjudit in infrastrukturminister Andreas Carlson till Blekinge efter sommaren för att fortsätta dialogen om Ronneby flygplats. Remissvaret är också delat med länets riksdagsledamöter.


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.


Kontaktpersoner

Elisabeth Petersson
Kommunikationschef
Elisabeth Petersson