2018-08-13 14:51Pressmeddelande

Länsstyrelsen Blekinge lättar på eldningsförbudet på egen tomt

Klockan 17.00 idag lättar Länsstyrelsen Blekinge på restriktionerna eldningsförbudet i länet. Det innebär att från och med idag är det tillåtet grilla på sin egen tomt med bränslen som inte skapar risk för gnistor. Orsaken till en lättnad i förbudet är att brandrisken minskat på grund av regn, även om det fortfarande råder en stor brandrisk i länet.

- Vi har fortfarande brandflyget uppe en gång om dagen, och senast igår upptäcktes en brand i skogen inom länets område, säger tjänsteman i beredskap Martin Petterson.

Länsstyrelsen har tillsammans med länets räddningstjänster gjort bedömningen att det är möjligt att lätta på restriktioner för privatpersoner och företag som grillar eller eldar på den egna tomten eller inom den egna verksamheten. Detta så länge gnistbildande bränsle undviks samt att försiktighet iakttas.

Från och med klockan 17.00 idag är det tillåtet att grilla på sin egen tomt. Restauranger och campingverksamheter får tillåta grillning på samma villkor, under ägarens ansvar. Engångsgrillar är fortsatt förbjudet att använda.

Mer information på länsstyrelsens webbsida: www.lansstyrelsen.se/blekinge

Kontakt: tjänsteman i beredskap, Martin Petterson, 010-2240241

 
 
 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.