2018-07-07 10:53Pressmeddelande

Länsstyrelsen Blekinge: Alla som kan, hjälp till med att ordna bete för djuren!

Foto: Johanna Parikka Altenstedt, Länsstyrelsen BlekingeFoto: Johanna Parikka Altenstedt, Länsstyrelsen Blekinge

Efter värmen och torkan råder akut foderbrist för betande djur i Blekinge. Blekinge län är särskilt hårt drabbat av bristen på regn. Markägare uppmanas att upplåta sina marker till djurhållare för skörd och bete. Länsstyrelsen har idag öppnat en sida på Facebook som anslagstavla för att underlätta att markägare och djurägare hittar varandra snabbt.

Huvuddelen av jordbruksområdena i länet har endast fått 10 – 20 mm regn senaste två månaderna. Förstaskörden blev 50 – 90 procent av vad det brukar vara. Andraskörden blev bara 0 – 30 procent.

Om det ska bli en normal tredjeskörd krävs stora regnmängder inom kort. Alla grödor är drabbade. Foderbristen gör att många väljer att ensilera spannmålsgrödorna. Det växer i princip inget på betena och många har redan börjat stödutfodra med grovfoder.

Hästbranchen förbereder sig för import av grovfoder från andra delar av Europa. Många bönder har redan börjat utfodra sina djur med foder som de ska ha under vintersäsongen. Slaktköer och bristen på foder gör också att livdjursmarknaden är mättad vilket sammantaget gör det omöjligt för lantbrukarna att dra ner på antalet djur.

 

Alla uppmanas att hjälpa djuren

Länsstyrelsen har under den gångna veckan haft kontakt med nötbönder, LRF, kommuner och andra. Det som krävs nu är att alla jobbar i samverkan och hjälper till. Det är viktigt att veta att beroende på vilken typ av mark det är fråga om så kan tillståndsärenden handläggas både hos länsstyrelsen i Blekinge eller i Skåne.

Slå vallarna nu, om det inte redan är gjort. Vallarnas utveckling är tidigare än normalt och tillväxten har avstannat. Om du slår nu finns chans att kunna ta en andra skörd, om regnet kommer. Gödsla till återväxten för att få större mängd.

Det är viktigt att även marker som normalt sett bara putsas kan skördas. Den som inte har egna djur kan låta andra ta skörd från markerna.

Alla som behöver köpa foder bör redan nu kontakta foderförsäljare, som har kölistor. Det går också att sälja och köpa foder via www.proteintipset.se, en handelsplats på nätet, eller knyta kontakter via sociala medier.

Utnyttja alla marker till bete och skörd. Den som har marker som inte nyttjas kan erbjuda djurhållare om de behöver den för skörd eller bete i år. Marker som i vanliga fall bara putsas ner, kanske ska skördas i år? Men som djurägare var noga med att kontrollera att det inte växer giftiga eller skadliga växter där djurens ska beta eller foder hämtas.

Länsstyrelsen Blekinge öppnade på lördag på Facebook en anslagssida, där de som behöver hjälp och de som vill hjälpa kan mötas. Sidan heter Foderförmedlingblekinge. All kontakt där sker dock med eget ansvar och det är viktigt att djurägare t ex kontrollerar att inga skadliga växter och örter finns där man låter djuren beta.

Skörda spannmålen tidigare än tröskmoget och ensilera som helsäd. Skördetidpunkten påverkar fodervärdet. Utifrån regelverket är det ok att skörda spannmålen som grönfoder/helsäd när den gått i ax. Man behöver inte ändra grödkoden i sin stödansökan.

 

Kontakter med olika myndigheter

Det är vikgit att vara medveten om att olika typer av marker omfattas av olika lagar och därmed till och med olika myndigheter.

Den som odlar ekologiskt (KRAV och EU ekologiskt) kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder. Läs gärna mer på Kravs hemsida under rubriken ”Torka och foderbrist”.

För djuren är det också viktigt att få skugga i solen, så man slipper att vara i den gassande solen hela dagarna.

Den lantbrukare som behöver skörda eller beta trädan före 1 augusti ska kontakta Länsstyrelsen i Skåne län. Alla dispensansökningar behandlas som enskilda ärenden, men man har en generös inställning till djurens bästa i denna extrema torka, säger de ansvariga på Länsstyrelsen Skåne, som hanterar ansökningarna.

När det gäller naturreservat och att slå gräs där, då hanteras frågan via Länsstyrelsen i Blekinge. I reservaten är det svårt att ha en generell bedömning. Det är väldigt olika förutsättningar i olika reservat i länet. Det viktiga är dock att ha en generös inställning när det är kris för djuren.

Slutligen – även bin, fåglar och igelkottar är törstiga i värmen och torkan – låt oss försöka se till att alla länets djurinvånare får dricka och överleva denna torra period.

Här finner ni våra riktlinjer för bevattningsuttag.

Det totala eldningsförbudet fortsätter i länet.

För mer information se länsstyrelsen hemsida:

www.lansstyrelsen.se/blekinge

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.