2018-03-06 13:06Pressmeddelande

Landshövdingen tar täten i Blekinges klimatarbete

Klimatsamverkan i Blekinge besöker Unipers anläggning Karlshamnsverket den 7 mars. I samband med besöket bjuds media in till en pressträff med den nya ordföranden för Klimatsamverkan Blekinge, landshövding Sten Nordin.

Studiebesöket inleds av Landshövdingen som kommer berätta om Länsstyrelsens nya uppdrag för att minska utsläppen från transporter i länet.

  • Arbetet för att minska klimatpåverkan från persontrafiken behöver prioriteras. Det är det enskilda området som bidrar mest till växthusgasutsläppen i Blekinge. Länsstyrelsen kommer nu att samordna åtgärder för fossilfria transporter och ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, säger Landshövding Sten Nordin.

Pressträffen inkluderar även information från Uniper om deras verksamhet och en guidad tur på Karlshamnsverket. Karlshamnsverket är ett oljeeldat topp- och reservkraftverk som bidrar till att trygga elförsörjningen i landet när det råder brist på el.

Samverkan mellan aktörer

Styrgruppen för Klimatsamverkan Blekinge genomför årligen studiebesök hos en av medlemmarna i samband med ett styrgruppsmöte. Denna gång har turen kommit till Uniper och Karlshamnsverket.

Klimatsamverkan Blekinge är ett forum för utbyte och samverkan mellan aktörer inom både det offentliga och näringslivet. Syftet är att fungera som en samordnande och pådrivande kraft i länets klimat- och energiarbete.

Arbetet leds av Länsstyrelsen tillsammans med Energikontor Sydost och Region Blekinge. I styrgruppen finns representanter från offentliga aktörer och utvalda branscher inom näringslivet.

För ytterligare information, kontakta:

Samuel Karlström, vid Länsstyrelsen i Blekinge.
Telefon: 010-22 40 120
E-post: samuel.karlstrom@lansstyrelsen.se
Datum: 7 mars 2018
Tid: 09:00 -10.45
Plats: Uniper, Karlshamnsverket, Munkahusvägen, 374 31 Karlshamn


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.