2023-02-22 10:30Pressmeddelande

Landshövdingen stärker beredskapen med näringslivsråd

Mötesdeltagare sitter runt ett bord och lyssnar på en presentation.

För att bidra till länets totalförsvarsförmåga bildar landshövding Ulrica Messing ett näringslivsråd. I dag samlades privata och offentliga aktörer på residenset för att skriva på en avsiktsförklaring.

Länsstyrelsen Blekinge är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet. Tillsammans med region, kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer och Försvarsmakten jobbar vi med planering och styrning av länets beredskap och totalförsvarsförmåga.
 
Regeringen har tidigare meddelat att de inrättar ett nationellt näringslivsråd för att stärka landets försörjningsberedskap. Nu tar landshövdingen initiativ på regional nivå och samlar privata aktörer för att tillsammans bilda Totalförsvarets näringslivsråd i Blekinge.

- Varje aktör stöttar efter egen förmåga och utifrån vad som är bäst för helheten. Det kan handla om att LRF säkrar drivmedel och livsmedel, att Stena Line snabbt kan förflytta stora mängder människor vid en utrymning eller att Saab Kockums kan fortsätta reparera marinens fartyg. Tillsammans ska vi göra länets civilsamhälle motståndskraftigt, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

Valet av aktörer vilar på det civila försvarets beredskapssektorer som till exempel omfattar energiförsörjning, finansiella tjänster, vård och omsorg, transporter, elektronisk kommunikation och livsmedelsförsörjning. Det handlar också om industrier med förmåga att reparera sådant som gör sönder eller snabbt ställa om produktionslinjer för att stötta totalförsvaret.

- På Saab välkomnar vi länsstyrelsens initiativ. För att kunna stötta totalförsvaret genom hela konfliktskalan, det vill säga även under händelse av kris och krig, krävs samarbete mellan myndigheter och industrin där vi tillsammans genomför beredskapsplanering, säger Mats Wicksell, tillträdande affärsområdeschef för Saab Kockums.

Avsiktsförklaringen innebär att näringslivsrådet delar, informerar och samordnar information kring frågor som angelägna för länets krisberedskap. Tillsammans ska de minimera samhällskonsekvenser vid höjd beredskap och ytterst krig.

- Kriget i Ukraina har förändrat det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde. Det sätter extra press på vår civila beredskap och kräver att vi ligger i framkant. För att lyckas är samarbete mellan privata och offentliga aktörer avgörande. Vi kraftsamlar för att skydda vår civilbefolkning och säkerställa våra samhällsfunktioner, säger Ulrica Messing.

Totalförsvarets näringslivsråd i Blekinge består av: Länsstyrelsen Blekinge, E.ON Sverige AB, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Länsförsäkringar Blekinge, Orbit One AB, Region Blekinge, Saab Kockums AB, Svenskt Näringsliv, Stena Line och Teracom AB. Fler aktörer kan bli aktuella i framtiden.


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.


Kontaktpersoner

Elisabeth Petersson
Kommunikationschef
Elisabeth Petersson