2016-10-31 09:43Pressmeddelande

​Landshövdingen deltar vid påvens besök i Lund

I dag deltar landshövding Berit Andnor Bylund vid påvens besök i Lund och kommer bland annat att närvara vid en ekumenisk gudstjänst i Lunds Domkyrka.Den 31 oktober 2016 kommer påve Franciskus till Lund. Det historiska besöket görs med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen. Under mötet hålls bland annat en gudstjänst för särskilt inbjudan i Lunds Domkyrka och ett större event på Malmö arena. Påven kommer även att träffa H.M. Konung Car

I dag deltar landshövding Berit Andnor Bylund vid påvens besök i Lund och kommer bland annat att närvara vid en ekumenisk gudstjänst i Lunds Domkyrka.

Den 31 oktober 2016 kommer påve Franciskus till Lund. Det historiska besöket görs med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen. Under mötet hålls bland annat en gudstjänst för särskilt inbjudan i Lunds Domkyrka och ett större event på Malmö arena. Påven kommer även att träffa H.M. Konung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia.

Till mötet kommer förutom påven Franciskus bland andra kardinal Kurt Koch, Vatikanens ansvarige för ekumeniska relationer, Martin Junge, generalsekreterare för Lutherska Världsförbundet (LVF) och biskop Munib Younan, ordförande i LVF.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.