2016-01-11 14:37Pressmeddelande

Landshövding Berit Andnor Bylunds agenda veckorna 2–3

Den 13 januariMöte med LRF om landsbygdsfrågor.Den 14 januariLandshövdingemöte i Stockholm. Den 20 januari Länsstyrelsen får besök av landshövdingen och länsöverdirektören från Skåne. Förutom gemensamma överläggningar väntar ett besök på marinmuseum i Karlskrona.Den 21 januariMöte i Malmö med landshövdingarna i Skåne, Kalmar och Kronoberg, Migrationsverket Syd och MSB angående flyktingmottagandet.Den 22 januariRegional konferens Sverige tillsammans i Malmö som arrangeras av Länsstyrelserna i Skå

Den 13 januari
Möte med LRF om landsbygdsfrågor.

Den 14 januari
Landshövdingemöte i Stockholm.

Den 20 januari 
Länsstyrelsen får besök av landshövdingen och länsöverdirektören från Skåne. Förutom gemensamma överläggningar väntar ett besök på marinmuseum i Karlskrona.

Den 21 januari
Möte i Malmö med landshövdingarna i Skåne, Kalmar och Kronoberg, Migrationsverket Syd och MSB angående flyktingmottagandet.

Den 22 januari
Regional konferens Sverige tillsammans i Malmö som arrangeras av Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge tillsammans med regeringen. (Inbjudan och program finns bifogat som dokument.)

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.