2016-02-05 13:30Pressmeddelande

Landshövding Berit Andnor Bylunds agenda veckorna 6–7

Tisdag 9 februariLandshövdingen besöker Rödeby Elverk ekonomisk förening.Onsdag 10 februariElever från Jändelskolan klass 8 besöker residenset för att intervjua landshövdingen om hennes arbete.Torsdag 11 februariLandshövdingemöte i Stockholm.Måndag 15 februariLandshövdingen intervjuas av Makt i Media, en mediesajt som drivs av personer med funktionsnedsättningar. Projektet drivs av filmföreningen Reaktor Sydost med medel från Arvsfonden.Tisdag 16 februariLandshövdingen deltar på en kväll om småf

Tisdag 9 februari
Landshövdingen besöker Rödeby Elverk ekonomisk förening.

Onsdag 10 februari
Elever från Jändelskolan klass 8 besöker residenset för att intervjua landshövdingen om hennes arbete.

Torsdag 11 februari
Landshövdingemöte i Stockholm.

Måndag 15 februari
Landshövdingen intervjuas av Makt i Media, en mediesajt som drivs av personer med funktionsnedsättningar. Projektet drivs av filmföreningen Reaktor Sydost med medel från Arvsfonden.

Tisdag 16 februari
Landshövdingen deltar på en kväll om småföretag på Blekinges landsbygd anordnad av Länsbygderådet. En ny ekonomisk förening ska starta vars syfte är att stödja småföretagens utveckling på Blekinges landsbygd. Medverkar gör även Per-Arne Håkansson från Riksdagens näringsutskott.

Onsdag 17 februari
Möte med Integrationsrådet.

Fredag 19 februari
Styrgruppen för Klimatsamverkan Blekinge besöker Södra Cell i Mörrum.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.