2016-02-19 09:10Pressmeddelande

​Landshövding Berit Andnor Bylunds agenda veckorna 8–9

Onsdag 24 februariMöte med CeSam Blekinge om att att nyttja digitaliseringens möjligheter och att skapa ett attraktivt e-samhälle. Styrgruppsmöte med Ungdomskraft Blekinge om bland annat läget på arbetsmarknaden och traineejobb.På eftermiddagen är det dags för Blekingerådet som bland annat ska diskutera Indelningskommitténs arbete, integration och utbyggnad av bredband.Torsdag 25 februariLandshövdingen håller välkomsttal vid en konferens för ekonomistudenter från hela landet på Blekinge tekniska

Onsdag 24 februari
Möte med CeSam Blekinge om att att nyttja digitaliseringens möjligheter och att skapa ett attraktivt e-samhälle. Styrgruppsmöte med Ungdomskraft Blekinge om bland annat läget på arbetsmarknaden och traineejobb.

På eftermiddagen är det dags för Blekingerådet som bland annat ska diskutera Indelningskommitténs arbete, integration och utbyggnad av bredband.

Torsdag 25 februari
Landshövdingen håller välkomsttal vid en konferens för ekonomistudenter från hela landet på Blekinge tekniska högskola.

Måndag 29 februari
Besök av Riksdagens förste vice talman Tobias Billström och ledamöter. Besöket inkluderar olika studiebesök för att ge talmannen inblick i regionala frågor. Besöket avslutas med middag i landshövdingens residens.

Tisdag 1 mars
Sydlänsmöte i Halmstad med landshövdingar från sydlänen.

Onsdag 2 mars
Möte med Godstransportrådet Skåne/Blekinge på Hallandsås.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.