2018-03-21 13:01Pressmeddelande

Kronprinsessan ska vandra i Ronneby den 13 april

Den 13 april anländer H.K.H. Kronprinsessan Victoria till Ronneby för att vandra en mil i den tätortsnära naturen i Ronneby Brunnspark med omnejd. Allmänheten är välkommen att följa med längs vägen och bli inspirerad av stadens traditionsrika naturområden som bjuder in till rekreation och friluftsliv.

Under hösten 2017 inledde Kronprinsessan en serie vandringar genom Sveriges alla landskap. Varje landskap besöks under en dag där Kronprinsessan vandrar för att uppleva en del av Sveriges unikt tillgängliga och variationsrika natur. Kronprinsessan möter i samband med sin vandring även lokala frilufts- och idrottsföreningar. Den första vandringen i år riktar sig till Blekinge.

Istället för vildmarksområden, har vi i Blekinge valt att lyfta den långa traditionen av naturupplevelser intill staden. Ronnebys långa historia som centrum för friluftsliv och som anrik brunnsort avgjorde valet.

-  Idag är det mycket aktuellt att tala om vikten av tätortsnära natur. Modern stadsplaneringen tar allt mer sikte på att se till att ha naturliga skogar och grönområden, parker, och ängar, samt vattendrag i närheten av bebyggelsen, säger landshövding Sten Nordin, som är värd för dagens vandring.

-  Vi vill knyta an till Kronprinsessans programförklaring för sina vandringar, att man kan uppleva nytt precis där man bor, avslutar Sten Nordin.

Att vistas ute i naturen bidrar till livskvalitet på många plan, och ska därför vara tillgängligt för alla medborgare. Ronneby är en stad som byggde på dessa principer redan från 1700-talet och har värnat om sin unika centrala park- och skogsmiljö alltsedan. Under vandringen i Ronneby Brunnspark besöks bland annat Blekinge brukshundsklubbar, Fågeltornet, naturum samt den Japanska trädgården. I naturreservatet Södra Brunnskogen får Kronprinsessan möta Ronneby Orienteringsklubb, Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet.

Mer information

Programansvarig: Länsstyrelsens naturvägledare Robert Ekholm, naturvägledare, och föreståndare Naturum Blekinge, tel: 010 224 01 29, e-post: robert.ekholm@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens kontaktperson: koordinator Inger Permlid,
tel: 010-224 02 11, e-post: inger.permlid@lansstyrelsen.se

För pressen kommer det att finnas presscentrum i parken.

Pressackreditering sker via Länsstyrelsen hemsida: Pressackreditering

Förfrågningar om fotografering, med mera, samt övriga pressfrågor:

Johanna Parikka Altenstedt, kommunikationschef, Länsstyrelsen Blekinge, tel: 010-224 02 38 e-post: johanna.parikka.altenstedt@lansstyrelsen.se

Mer information om besöket kommer att läggas ut kontinuerligt på Länsstyrelsen Blekinges webbsida och Facebook, samt via Ronneby kommuns hemsida.

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.