2018-06-15 16:14Pressmeddelande

Kampanjen Naturligtvisblekinge ökar kunskaperna om allemansrätten

I Sverige har vi en unik möjlighet att vistas fritt i naturen tack vare allemansrätten. Men det förpliktar också att ta hand om naturen.

Vår svenska natur är öppen för alla oavsett om du bor eller kommer på besök i vårt land. Vi använder oss av allemansrätten i många olika situationer och det är många intressen som ska samsas. Här i Blekinge vill vi att fler och fler ska njuta av naturen och utöva aktiviteter, sporter och friluftsliv. Med Naturligtvis Blekinge vill vi på länsstyrelsen inspirera och sprida kunskap om allemansrätten.

- Kampanjen som nu drar igång är ett gemensamt projekt tillsammans med alla kommunerna i länet där man enats om att det är en viktig fråga att lyfta då man på senare år märkt att kunskap saknas om vad man får och inte får göra i naturen, säger projektledare Lena Stävmo på Länsstyrelsen Blekinge.

Målgruppen för kampanjen är både invånare och besökare till Blekinge och det finns även ett särskilt fokus på alla nyanlända som kanske aldrig tidigare har kommit i kontakt med naturen på det här sättet och därmed inte känner till Allemansrätten.

På måndag rullas kampanjen ut stort med bland annat reklam på busskurer. På sidan www.naturligtvisblekinge.se finns all information och material tillgängligt för alla som vill förkovra sig i allemansrätten. Projektet är unikt i Sverige och en del av att uppfylla regeringens uppdrag att lyfta fokus på friluftslivet.

Kampanjsajten finns här: NaturligtvisBlekinge

Här finns utbildningsmaterial, t ex handbok, affischer, filmer

Här finns en av många filmer :-) som finns under utbildningsmaterial ovan.

Kontakt:
Lena Stävmo, utvecklingsstrateg, Länsstyrelsen Blekinge

lena.stavmo@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 02 31


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.