2016-02-01 08:56Pressmeddelande

Jämställt Blekinge genom ny strategi

Blekinge ska bli mer jämställt. Därför har Länsstyrelsen i Blekinge tagit fram en strategi för länet. Nu fortsätter arbetet med att lansera strategin.– Det är glädjande att så många har varit och är delaktiga i arbetet. Syftet med strategin är att implementera de nationella jämställdhetspolitiska målen på en regional nivå, säger Victoria C Wahlgren, särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen.Arbetet med strategin gäller fram till 2018 då revidering sker. Länsstyrelsen i Blekinge k

Blekinge ska bli mer jämställt. Därför har Länsstyrelsen i Blekinge tagit fram en strategi för länet. Nu fortsätter arbetet med att lansera strategin.

– Det är glädjande att så många har varit och är delaktiga i arbetet. Syftet med strategin är att implementera de nationella jämställdhetspolitiska målen på en regional nivå, säger Victoria C Wahlgren, särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen.

Arbetet med strategin gäller fram till 2018 då revidering sker.

Länsstyrelsen i Blekinge kommer att tillsammans med myndigheter, kommuner, landstinget, Region Blekinge och näringslivet arbeta framåt mot ett mer jämställt Blekinge.

Strategin finns att ladda ner från Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/blekinge

Kontaktperson: Victoria C Wahlgren, särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor, victoria.carlsson-wahlgren@lansstyrelsen.se, 010-224 01 26

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.