2016-04-26 09:47Pressmeddelande

​Invigning av nya unika fiskvägar i Bräkneån

Bräkneån har mycket höga natur- och kulturvärden och är hemvist för en mängd olika djur och fiskar. Länsstyrelsen har tillsammans med dammägarna och andra aktörer kraftsamlat för att förbättra vattenmiljön, bland annat genom att göra det möjligt för fisk att vandra upp- och nedströms i ån. Nu är det dags att inviga de så kallade faunapassagerna genom att släppa på vatten så att fisk kan passera.Faunapassagerna är som en konstgjord bäck som fisk och andra vattenlevande organismer kan använda för

Bräkneån har mycket höga natur- och kulturvärden och är hemvist för en mängd olika djur och fiskar. Länsstyrelsen har tillsammans med dammägarna och andra aktörer kraftsamlat för att förbättra vattenmiljön, bland annat genom att göra det möjligt för fisk att vandra upp- och nedströms i ån. Nu är det dags att inviga de så kallade faunapassagerna genom att släppa på vatten så att fisk kan passera.

Faunapassagerna är som en konstgjord bäck som fisk och andra vattenlevande organismer kan använda för att ta sig förbi exempelvis en damm.

Landshövding Berit Andnor Bylund kommer att inviga de nya faunapassagerna som är helt anpassade efter platsens förutsättningar och ny kunskap.

Välkomna torsdag 28 april kl. 10.00 till Strångamåla bygdegård. Där blir det avfärd med buss till Tararp. Kl. 10.30 är det invigning av faunapassagen vid Tararp.

Invigningen och efterföljande föreläsningar utgör slutseminariet i LIFE-projektet Målarmusslans återkomst ger friskare åar. Projektet Målarmusslans återkomst visar att vi genom samarbete mellan forskare, myndigheter och lokala aktörer kan förbättra och återskapa viktiga ekosystem. Vår strävan är att fler inspireras till vattenvårdande projekt och att resan mot en bättre miljö kan fortsätta!

För mer information kontakta Andreas Nilsson, Länsstyrelsen i Blekinge, 010-224 01 80.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.