2017-06-07 10:09Pressmeddelande

Inget eldningsförbud i Blekinge längre

Det råder inte längre eldningsförbud i Blekinge. Den 7 juni har Länsstyrelsen efter samråd med länets Räddningstjänster fattat ett nytt beslut om att upphäva eldningsförbudet i Blekinge. Eldningsförbud är en förebyggande åtgärd som Länsstyrelsen kan besluta om för att minska risken för brand i skog och mark. När eldningsförbud råder är det endast tillåtet att grilla i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser, som är utformade så att det inte finns risk för

Det råder inte längre eldningsförbud i Blekinge. Den 7 juni har Länsstyrelsen efter samråd med länets Räddningstjänster fattat ett nytt beslut om att upphäva eldningsförbudet i Blekinge.

Eldningsförbud är en förebyggande åtgärd som Länsstyrelsen kan besluta om för att minska risken för brand i skog och mark.

När eldningsförbud råder är det endast tillåtet att grilla i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser, som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar är inte tillåtna.

Mer informationAktuell information om eldningsförbud hittar du Länsstyrelsens webbplats

På länets räddningstjänsters webbplatser hittar du lokal information och får mer rådgivning, Räddningstjänsten Östa Blekinge och Räddningstjänsten Västra Blekinge

Läs mer finns även på Dinsakerhet.se som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Ladda även gärna ner appen Brandrisk Ute

Ta del av Allmänna brandriskvarningar från SMHI och MSB:s brandriskprognoser

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.