2017-03-02 13:25Pressmeddelande

Inbjudan pressträff: Hur kan vi alla bidra för en växande besöksnäring i Blekinge?

Måndagen den 6 mars samlas flera av länets företagare, ansvariga tjänstemän och politiker för att delta i ett samtal om utformningen av en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Hösten 2016 utsåg regeringen Britt Bohlin, rådsdirektör Nordiska Rådet och tidigare landshövding i Jämtlands län, till särskild utredare med uppdrag att bland annat analysera utvecklingen och bedöma framtida utmaningar och möjligheter för besöksnäringen.Under måndagen den 6 mars kommer Britt Bo

Måndagen den 6 mars samlas flera av länets företagare, ansvariga tjänstemän och politiker för att delta i ett samtal om utformningen av en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

Hösten 2016 utsåg regeringen Britt Bohlin, rådsdirektör Nordiska Rådet och tidigare landshövding i Jämtlands län, till särskild utredare med uppdrag att bland annat analysera utvecklingen och bedöma framtida utmaningar och möjligheter för besöksnäringen.

Under måndagen den 6 mars kommer Britt Bohlin till Blekinge och i samband med det bjuder Länsstyrelsen i Blekinge in till en pressträff.

De inspel som kommer fram under dagen blir en del i utredningens underlag till regeringen. Syftet med utredningen är att stärka besöksnäringen i landet som export och jobbmotor samt att lyfta besöksnäringens roll i samhällsutveckling.

Datum: 6 mars 2017
Tid: 13:15-13:45
Plats: Residenset, Vallgatan 2, Karlskrona.

För ytterligare information, kontakta:
Lena Stävmo, utvecklingsstrateg vid Länsstyrelsen i Blekinge
Telefon: 010-22 40 231
E-post: lena.stavmo@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.