2016-06-17 11:21Pressmeddelande

Hur kan vi bygga bredband utan stödmedel?

På måndag den 20 juni arrangeras en eftermiddag om bredband och utbyggnad på Länsstyrelsen i Blekinge.Medierna är välkomna att delta under programmet, se bifogad inbjudan. Vid fikat kl. 14.30 finns möjlighet till frågor och samtal med föreläsare och arrangörer. Bakgrund Fiber till Alla i Blekinge och SkåneFördelning av stödmedel från länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har utdelats under våren. Intresset för att söka medel har varit betydligt större än de medel som har kunnat beviljas. Av natur

På måndag den 20 juni arrangeras en eftermiddag om bredband och utbyggnad på Länsstyrelsen i Blekinge.

Medierna är välkomna att delta under programmet, se bifogad inbjudan. Vid fikat kl. 14.30 finns möjlighet till frågor och samtal med föreläsare och arrangörer. 

Bakgrund Fiber till Alla i Blekinge och Skåne
Fördelning av stödmedel från länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har utdelats under våren. Intresset för att söka medel har varit betydligt större än de medel som har kunnat beviljas. Av naturliga skäl känner fiberföreningar, kommuner och bredbandsaktörer en besvikelse.

Länsstyrelserna kommer att göra fler fördelningar framöver, det är däremot inte klart när och hur mycket.

För att kunna fortsätta bygga ut bredband, på främst landsbygden i de båda länen, vill FABS-projektet (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne) inleda en dialog med både kommuner, fiberföreningar och aktörer på marknaden. Första träffen är i Blekinge den 20 juni. Under eftermiddagen är tanken att få i gång diskussioner från olika aktörer om hur detta ska kunna gå till. Andra träffar med samma upplägg planeras i Kristianstad 27 juni och Lund 29 juni.

För mer information om eftermiddagen kontakta Lars Winther-Hansen, enhetschef för digital infrastruktur, Region Skåne, 0725 99 94 60 eller Birgitta Jonasson, Länsstyrelsen i Blekinge, birgitta.jonasson@lansstyrelsen.se

Fakta bredband
År 2020 ska minst 50 procent av alla hushåll inom EU ha internetuppkopplingar på minst 100 Mb/s. Sverige och Blekinge har satt målet högre, 90 procent för både hushåll och företag. Skåne har siktat ännu högre med 95 procent. 

För att nå målen driver Region Skåne projektet Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS), ett EU-finansierat projekt med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, tillsammans med Region Blekinge, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, Kommunförbundet Skåne samt NetPort Science Park AB.

Mer om projektet finns på www.skane.se/fabs

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.