2016-06-16 14:43Pressmeddelande

​Hanöbukten föreslås som område för tumlare i ett nytt förslag

Sveriges kustlänsstyrelser har regeringens uppdrag att föreslå nya Natura 2000-områden för tumlare. Länsstyrelsen i Blekinge prövar nu genom remiss möjligheten att föreslå Hanöbukten som Natura 2000-område för tumlare och vill ha in synpunkter på konsekvenser av förslaget från berörda verksamheter och intressen.Länsstyrelsen gör därefter en avvägning innan man eventuellt skickar förslag till Naturvårdsverket.Fakta tumlareTumlaren är en av de minsta tandvalarna. Den är i dag listad som sårbar och

Sveriges kustlänsstyrelser har regeringens uppdrag att föreslå nya Natura 2000-områden för tumlare. Länsstyrelsen i Blekinge prövar nu genom remiss möjligheten att föreslå Hanöbukten som Natura 2000-område för tumlare och vill ha in synpunkter på konsekvenser av förslaget från berörda verksamheter och intressen.

Länsstyrelsen gör därefter en avvägning innan man eventuellt skickar förslag till Naturvårdsverket.

Fakta tumlare
Tumlaren är en av de minsta tandvalarna. Den är i dag listad som sårbar och Östersjöpopulationen är akut hotad enligt nationella rödlistan. Som vuxen är den knappt två meter lång och väger 50–70 kilo. Tumlare förekommer i kalla och tempererade vatten på norra halvklotet och livnär sig framförallt på fet fisk som sill. Den är skygg och svårupptäckt, ofta hinner man bara få en glimt av tumlaren när ryggfenan visar sig ovanför vattnet. I Östersjöregionen finns tre tumlarpopulationer: Skagerracks-, Bälthavs- och Östersjöpopulationen.

Läs mer om Natura 2000 i Blekinge

För mer information kontakta Ulrika Widgren, Natura 2000-samordnare, 010-224 02 15.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.