2018-06-28 13:15Pressmeddelande

Fortsatt eldningsförbud råder i länet - mycket torrt i markerna

Efter en period med lite svalare väder och med en del nederbörd återkommer nu högsommarvärmen igen. Det innebär att det är fortsatt mycket torrt i markerna.

Det lilla regn som har kommit har inte förändrat förutsättningarna för skogsbrand nämnvärt. Så långt prognosen sträcker sig finns inget regn sikte. Det är alltså extremt stor risk för bränder i skog och mark nu och kommande period i hela Blekinge. Den extrema risken gäller både avseende antändning och spridning. En brand kan snabbt växa sig stor med omfattande skador som följd.

Du som vistas ute, tänk på följande

Eldningsförbudet som är utfärdat gäller tills vidare och vi rekommenderar att man bara grillar på den egna tomten.

Var uppmärksam på synlig rök och larma 112 om det bedöms nödvändigt.

Var försiktig i naturen. Minsta gnista kan antända terrängen. Det gäller inte bara grillning utan även hur fordon används eller rökning och fyrverkerier.

Ta gärna en titt i naturen efter ett  eventuellt åskoväder. Åska kan göra att glödbränder uppstår som sedan kan utveckla en brand i ett större område.

Vad gör räddningstjänsterna i länet och länsstyrelsen?

Räddningstjänsterna och länsstyrelsen har daglig kontakt för avstämning av skogsbrandsrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga. Samverkan är en självklarhet. Vid alla terrängbränder larmas fler styrkor än en vanlig sommar. Framförallt larmas fler tankbilar.

Samverkan med andra aktörer t.ex. försvarsmakten och frivilliga organisationer är helt nödvändigt vid dessa lägen. Larmlistor och rutiner finns. Brandflyget bevakar området två gånger per dag närmaste veckan.

Vi hoppas naturligtvis att sommar- och semestervädret ska bidra till att man kan vistas i naturen och trivas i umgänget vid grillen. Samtidigt är läget extremt, så var försiktig.

För mer information:

Malin Lind Mattsson, Länsstyrelsen, tel 010-224 02 26

Anna Henningsson, Räddningstjänsten Östra Blekinge,  tel 0455-30 39 81

Simon Älgne, Räddningstjänsten Västra Blekinge,  tel 0454-30 51 37

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.