2023-02-09 12:03Pressmeddelande

Förtroendevalda utbildas i gråzonsproblematik

Försvarsdirektör Peter Ryman i en utbildningslokal tillsammans med mötesdeltagare.Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

Länsstyrelsen Blekinge samlade i dag länets förtroendevalda kommunpolitiker till en utbildning i gråzonsproblematik– ett tillstånd när en nation befinner sig mellan fred och krig. Utbildningen gav politikerna god förståelse för de utmaningar länet står inför och vilket ansvar de har för att säkerställa kommunal ledning inför och vid höjd beredskap.

- I Blekinge spänner vi musklerna för att stärka vårt civila försvar. Vi har ett strategiskt läge vid Östersjön och med tanke på vår höga militära närvaro är vi också extra utsatta. Därför måste våra offentliga aktörer vara väl förberedda, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

Länsstyrelsen Blekinge är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet och har i uppdrag att genomföra kompetenshöjande åtgärder för att stärka förtroendevalda och kommunala tjänstemäns kunskaper om gråzonsproblematik och hur lagstiftningen ändras vid höjd beredskap och krig.

Gråzon är ett tillstånd mellan fred och krig där stater försöker påverka andra länders intressen, förmåga eller handlingsfrihet utan militärt angrepp. Det kan till exempel vara spridning av desinformation, underrättelseverksamhet, cyberattacker, påverkansoperationer på infrastruktur eller sanktioner och sabotage i olika grad.

- Vi som land befinner oss just nu i en gråzon. Det är därför avgörande att våra förtroendevalda har god förståelse för de utmaningar vi står inför för att värna vår demokrati och hur vi tillsammans kan säkerställa våra beredskapsplaner. Vid höjd beredskap och ytterst krig är vår gemensamma uppgift att värna civilbefolkningen och säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar, säger Peter Ryman.

Kommunstyrelserna i Blekinge är ytterst ansvarig för det civila försvar som respektive kommunal organisation ska bedriva vid höjd beredskap.

- Det är bra att vi folkvalda i kommunerna utbildar oss och i dag har vi fått ta del av ett gediget program. Vi står inför stora utmaningar men i en osäker värld är det viktigt att visa mod och handlingskraft, säger Sandra Bizzozero, folkvald (S) i Karlskrona kommun. 

Bengt-Åke Karlsson, folkvald (M) i Sölvesborgs kommun, håller med:

- Det är viktigt att vi stärker vår förmåga. Säkerhetsläget har det senaste året försämrats och vi behöver prioritera vår beredskap. Vi som kommuner måste förstå vår roll i arbetet med att upprätthålla motståndskraft, säger Bengt-Åke Karlsson.

Utbildningsdagen för länets kommunpolitiker anordnades av Länsstyrelsen Blekinge tillsammans med Södra militärregionen inom Försvarsmakten. Totalt deltog ett 50-tal kommunpolitiker.


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.


Kontaktpersoner

Elisabeth Petersson
Kommunikationschef
Elisabeth Petersson