2021-06-22 07:32Pressmeddelande

Förebyggande arbete mot afrikansk svinpest i Blekinge

Bild: Mostphotos.comBild: Mostphotos.com

Den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest, ASF, drabbar tamgrisar och vildsvin. En ny rapport visar att riskerna för att sjukdomen ska nå Sverige är större i delar av Blekinge, Skåne, Halland och Sörmland. Bidragande faktorer är stor vildsvinspopulation och mycket trafik från länder med pågående ASF-utbrott. 

Afrikansk svinpest, ASF, finns ännu inte i Sverige men förekommer i flera EU-länder i vår närhet, bland annat i Polen, Tyskland och baltstaterna. För Sverige är det mest sannolikt att ASF introduceras via människor. Kött och charkprodukter från gris eller vildsvin som innehåller viruset och jaktutrustning som använts i länder med pågående utbrott är exempel på hur smittan kan nå Sverige. En korvmacka som kastas i naturen eller en blodig jaktstövel kan i värsta fall orsaka ett utbrott av ASF.

Trafik från drabbade länder och mängden vildsvin spelar roll
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har nu undersökt var risken för ett utbrott av ASF är störst. SVA har analyserat faktorer som bland annat vildsvinspopulation, närhet till färjelägen, volym på vägtrafik och placering av rastplatser. 

̶  Afrikansk svinpest kan dyka upp var som helst i Sverige, men vi kan konstatera att det finns geografiska områden där risken för ett utbrott är särskilt stor. I Blekinge bidrar bland annat kombinationen av trafik från länder med pågående utbrott och en stor vildsvinspopulation till ökad risk, säger Karl Ståhl, SVA.

Vi behöver öka medvetenheten
 ̶  Risken är högre och konsekvenserna kan bli stora i Blekinge med tanke på våra färjelägen i Karlskrona och Karlshamn och de transitvägar som genom länet i kombination med vår stora vildsvinspopulation. Vi har jobbat med frågan under en längre tid och fortsätter nu det arbetet. Jag uppmanar alla att ta ett personligt ansvar och inte lämna matrester i naturen så att vildsvin kan komma åt det. Det gäller både i skog och mark, på badstranden och vid rastplatsen. Lägg allt skräp i avfallstunnor eller ta med det hem om det inte går att slänga säkert, säger länsveterinär Sandra Draaisma på Länsstyrelsen Blekinge. 

Informationsinsatser är viktiga för att minska risken för att få in ASF i Sverige. Jordbruksverket har i samarbete med SVA och länsstyrelserna tagit fram informationsmaterial översatt till flera språk.

Om afrikansk svinpest
Afrikansk svinpest, ASF, är en virussjukdom som smittar tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen är dödlig för djur, men smittar inte människor. Ett utbrott av ASF i Sverige skulle leda till omfattande konsekvenser för bland annat grisnäring, friluftsliv, jakt och skogsbruk. Rapportera fynd av döda vildsvin till SVA. (Rapporteravilt.sva.se)

Läs mer:

Länk till SVA-rapporten

Om afrikansk svinpest

SVA:s information om afrikansk svinpest

Informationsmaterial (filmer, bilder, affischer)

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge 
Länsveterinär Sandra Draaisma nås via Petra Sapic, kommuniktör.
E-post: petra.sapic@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010- 224 02 45 

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
Karl Ståhl, statsepizootolog
E-post: karl.stahl@sva.se
Telefon: 018-67 41 27

Jordbruksverket
Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare
E-post: maria.cedersmyg@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 50 19

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.


Kontaktpersoner

Petra Sapic
Kommunikatör
Petra Sapic