2018-06-21 07:51Pressmeddelande

Ett unikt försök att återetablera den mycket hotade större ekbocken i Blekinge

Foto: Jonas Hedin

Den större ekbocken är idag en av Sveriges mest hotade arter. Tisdagen den 26 juni kl. 15.00 kommer landshövding Sten Nordin att sätta ut de första ekbockarna som fötts upp på Nordens Ark.

Dag och tid: tisdag den 26 juni, kl. 15:00
Plats: Tromtö slott, Tromtö naturreservat

Skalbaggen, som är en av Sveriges största, finns bara kvar i en liten population i naturreservatet Halltorps hage på Öland. Nu ska Länsstyrelsen göra ett försök att etablera den fridlysta ekbocken i Tromtö naturreservat, mellan Ronneby och Karlskrona.

Sedan länge har Länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge arbetat med ett nationellt åtgärdsprogram för större ekbock på uppdrag från Naturvårdsverkets. Bristen på lämpliga ekar i Halltorps hage och den det faktum att det finns så få större ekbockar gör att ett mål i programmet är att återetablera ekbocken på fastlandet igen. Länsstyrelsens ekologer gör bedömningen att Björnö i Kalmar och Tromtö i Blekinge med deras många jätteekar är en lämplig livsmiljö för den större ekbocken.

                                                                                        Välkomna!
För ytterligare information
Annika Lydänge, Koordinator hotade arter
Telefon: 010-22 40 173, e-post: annika.lydange@lansstyrelsen.se

Fakta om den större ekbocken finns i den bifogade bilagan (PDF) och på länsstyrelsens hemsida:

www.lansstyrelsen.se/blekinge/https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/nyheter-och-press.html

l

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Relaterad media