2018-03-06 13:02Pressmeddelande

En inkluderande miljö i skolan viktigt för Länsstyrelsen

PRESSINBJUDAN Länsstyrelsen i Blekinge har inlett ett arbete för att öka förståelsen i skolan vad gäller jämlikhet, könsnormer, demokrati, främlingsfientlighet och hederskultur. Det sker i samarbete med föreläsare, metodutvecklare och verksamhetsutvecklare Alán Ali.

Insatsen innebär att Alán först träffar personalen på skolan för att medvetandegöra kring frågor som t.ex. olika samhällsstrukturer, könsnormer, främlingsfientlighet och hederskultur. Därefter följer föräldrastöd i form av ett föräldramöte där Alán har en interaktiv föreläsning om hur det är att ha barn i svensk skola, hur det är att komma som ny till Sverige, jämställdhet och jämlikhet etc. Han träffar sedan eleverna en halvdag klassvis för att diskutera ovanstående ämnen. Upplägget på insatsen är flexibelt och det är skolornas behov och ålder på eleverna som styr vad Alán ska fokusera på.

Länsstyrelsen i Blekinge ser att skolor på många håll behöver hjälp och stöttning för att åstadkomma en inkluderande miljö. Vi tror också att integrationsinsatser för barnen ger stora möjligheter för ett mer inkluderande samhälle för framtiden, säger Lena Ekroth, integrationssamordnare vid Länsstyrelsen i Blekinge.

Bakgrund
Alán kom till Sverige i 11-års åldern från irakiska Kurdistan. Han är bilmekanikern som bytte verkstaden mot socialt arbete. Han har exempelvis arbetat på Fryshuset och RSFL. I dag jobbar Alán som verksamhetsledare och föreläsare och han tar upp ämnen som ibland kan kännas svåra och känsliga att prata om.

Mer information
Datum: 13 mars
Tid: 13.00
Plats: Storön i Länsstyrelsens lokaler, på Skeppsbrokajen 4 i Karlskrona.

Anmäl er vid ankomst till länsstyrelsens integrationssamordnare Lena Ekroth.

010-22 40 225, e-post: lena.ekroth@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.