2018-08-30 12:21Pressmeddelande

Eldningsförbud upphör i Blekinge län

MostphotosMostphotos

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge län. Förbudet upphör att gälla från och med torsdagen den 30 augusti 2018 klockan 12.00.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Räddningstjänsterna i Blekinge avråder från eldning om eldningen inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Avrådan gäller i Blekinge län. All eldning sker på eget ansvar.

– Risken för brandspridning är liten i och med den nederbörd som kommer. Men man skall veta att det fortfarande är torrt långt ner i marken efter den torra sommaren. All eldning bör därför genomföras på ett säkert sätt och med stor försiktighet, säger Martin Scheutz, tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen Blekinge.

Aktuell brandriskprognos
Läs mer om aktuell brandrisk och se brandriskkartor på DinSäkerhet.se. Du kan också ladda ner mobilapplikation "Brandrisk ute", till din smarta telefon. Appen laddas ner från App Store för iOS eller från Play Butik för Android.

 

Mediekontakt:

Catharina Bergsell, tfn: 072-20 97 957

Kriskommunikatör Länsstyrelsen Blekinge


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.