2020-04-29 12:52Pressmeddelande

Eldningsförbud upphör i Blekinge

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge län. Förbudet upphör att gälla från och med onsdagen den 29 april 2020 kl. 16.00 och gäller tills annat meddelas.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. 

Aktuell information om eldningsförbud finns på länsstyrelsens webbplats


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.


Kontaktpersoner

Petra Sapic
Kommunikatör
Petra Sapic