2022-03-14 07:34Pressmeddelande

De tar plats i länsstyrelsens insynsråd

Regeringen har utsett sju ledamöter i Länsstyrelsen Blekinge insynsråd. I rådet diskuteras frågor som rör länsstyrelsens verksamhet och Blekinges utveckling.

Syftet med insynsrådet är att se till att det finns en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande i länsstyrelsens arbete. Rådet har inte något beslutsmandat utan är rådgivande i en rad frågor som rör länet.

Ledamöterna representerar näringsliv, politik, forskning och offentlig förvaltning och utses av regeringen efter förslag från landshövdingen. Deras förordnande gäller från den 1 mars 2022 till och med den 29 februari 2024.

Rådet sammanträder cirka tre till fyra gånger per år. Årets första mötet hålls måndagen den 14 mars på residenset i Karlskrona.

Ledamöter:
Ulrica Messing, landshövding och insynsrådets ordförande.
Ingela Håkansson, vd Techtank.
Jens Listerö, vd Länsförsäkringar Blekinge.
Helena Lönegård, produktionschef SAAB Kockums och platschef i Karlskrona.
Per-Ola Mattsson, kommunstyrelsens ordförande Karlshamns kommun.
Therese Mattsson, generaldirektör Kustbevakningen.
Monica Strandhag, trade manager Stena Line Scandinavia.
Mats Viberg, rektor Blekinge Tekniska Högskola.


 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.


Kontaktpersoner

Petra Sapic
Kommunikatör
Petra Sapic