2015-12-11 09:14Pressmeddelande

​Blekinges byggnadsminnen – En källa till vår historia

Länsstyrelsen har under 2015 tagit fram en bok om länets byggnadsminnen. Syftet är att sprida kunskap om det byggda kulturarvet.I Blekinge finns det i dagsläget 88 byggnadsminnen som skyddas enligt kulturmiljölagen. De utgör vårt byggda kulturarv och ska berätta om vårt samhälle och vår historia. Ett byggnadsminne ska ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde utifrån ett nationellt perspektiv. Landets byggnadsminnen ska spegla en mångfald av miljöer och berätta allas historia. Aspekter som

Länsstyrelsen har under 2015 tagit fram en bok om länets byggnadsminnen. Syftet är att sprida kunskap om det byggda kulturarvet.

I Blekinge finns det i dagsläget 88 byggnadsminnen som skyddas enligt kulturmiljölagen. De utgör vårt byggda kulturarv och ska berätta om vårt samhälle och vår historia. Ett byggnadsminne ska ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde utifrån ett nationellt perspektiv. Landets byggnadsminnen ska spegla en mångfald av miljöer och berätta allas historia. Aspekter som kan väga in vid en byggnadsminnesförklaring är bland annat en byggnads arkitektur, byggnadsteknik, material, konstruktion, men även byggnadens eller anläggningens historik, sociala betydelse och placering i miljön är av betydelse.

Enligt de nationella målen för kulturmiljöarbetet ska kulturmiljön vara en gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. Boken visar vilken mångfald av kulturmiljöer som finns skyddade i länet.

– Vi har länge pratat om att ta fram en bok om våra byggnadsminnen så det känns jättebra att vi äntligen kommit till skott. Nu hoppas vi att många ska ta del av både boken och vårt kulturarv, säger bebyggelseantikvarie Anna-Karin Skiöld på Länsstyrelsen.

Blekinges byggnadsminnen – En källa till vår historia är gratis och finns från den 14:e december att hämta i Länsstyrelsens reception på Skeppsbrokajen 4, Karlskrona. Önskar man ett större antal böcker för att i sin tur sprida så går det bra att kontakta Karl-Oskar Erlandsson på Länsstyrelsen.

För mer information kontakta bebyggelseantikvarie Anna-Karin Skiöld, 010-22 40 196, eller arkeolog Karl-Oskar Erlandsson, 010-224 02 27.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.