2023-02-23 08:54Pressmeddelande

Blekinge krigsplacerar kommunal personal

Nu inleds arbetet med att krigsplacera anställda inom länets fem kommuner och kommunala bolag – allt från lärare och hemtjänstpersonal till VA-tekniker. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Blekinge som tillsammans med kommunerna ska säkerställa att länets beredskap och förmåga är god.

Länsstyrelsen Blekinge är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet. Tillsammans med region, kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer och Försvarsmakten jobbar vi med planering och styrning av länets beredskap och totalförsvarsförmåga.

- Krigsplacering av kommunal personal är en viktig pusselbit i arbetet och ska säkerställa att vi har ett väl fungerande samhälle även om Sverige befinner sig i höjd beredskap eller i krig. Våra barn ska fortsätta kunna gå till förskola och skola, våra äldre ska få den vård och omsorg de behöver och vi som medborgare ska känna oss trygga i att det finns dricksvatten och livsmedel, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

Blekinge har ett strategiskt läge vid Östersjön och en lång historia som försvarslän. Här finns en marinbas, en flygflottilj, viktiga hamnar för sjöfart och inte minst försvarsindustrier. Utanför kusten ligger dessutom viktig infrastruktur i form av sjökablar.

- Vi har betydande värden att skydda och blir sannolikt ett viktigt Natolän när Sveriges medlemsansökan går igenom. Det sätter extra press på att vår civila beredskap är god. Arbetet med krigsplaceringar har därför hög prioritet hos både oss och kommunerna. Tillsammans ska vi vara väl förberedda, fortsätter Peter Ryman.

Alla länets kommuner och kommunala bolag har inlett arbetet med krigsplaceringar men kommit olika långt. Samtliga ska vara klara före sommaren 2023.

- Arbetet med att krigsplacera vår personal går enligt plan. Det viktigaste för oss nu är att nå alla anställda med information om vad en krigsplacering innebär och hur processen kommer att gå till, säger Christina Svensson, säkerhetsskyddschef i Karlshamns kommun.

Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge har sedan tidigare krigsplacerat sin personal.

Blekinges kommuner: Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.


Kontaktpersoner

Petra Sapic
Kommunikatör
Petra Sapic