2016-02-16 15:57Pressmeddelande

​Blekinge kan drivas helt på förnybar energi

Blekinge har förutsättningar att bli helt självförsörjande på förnybar energi! Vi berättar hur när Klimatsamverkan Blekinge träffas på Södra Cell i Mörrum fredag den 19 februari. Välkomna!Tack vare Klimatmötet i Paris och regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, som ska göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer, är klimatfrågorna högst aktuella i länet. Styrgruppen för Klimatsamverkan Blekinge ska besöka Södra Cell i Mörrum och få en inblick i deras energi- och klimata

Blekinge har förutsättningar att bli helt självförsörjande på förnybar energi! Vi berättar hur när Klimatsamverkan Blekinge träffas på Södra Cell i Mörrum fredag den 19 februari. Välkomna!

Tack vare Klimatmötet i Paris och regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, som ska göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer, är klimatfrågorna högst aktuella i länet. Styrgruppen för Klimatsamverkan Blekinge ska besöka Södra Cell i Mörrum och få en inblick i deras energi- och klimatarbete. Besöket kommer att inledas av landshövding Berit Andnor Bylund. Det är första gången styrgruppen gör besök hemma hos företag och tanken är att studiebesök ska bli ett återkommande inslag i gruppens arbete.

På besöket kommer även Länsstyrelsens klimat- och energisamordnare Cecilia Näslund att berätta hur den fossila energin skulle kunna fasas ut helt om vi tillvaratar och utvecklar användningen av länets resurser. Vi skulle också kunna exportera energi. Södra Cells produktion baseras i princip helt på förnybar energi och som biprodukt levererar anläggningen energi till både Karlshamns fjärrvärme och till elnätet.

Medierna är välkomna att delta fredag den 19 februari kl. 9.00 på Södra Cell i Mörrum. Ni är också välkomna att delta i valfria delar av programmet.

Program
9.00 Samling för press vid huvudentrén
9.05 Inledning av landshövdingen
9.15 Södra Cell presenterar sitt klimatarbete
9.45 Tid för frågor
10.00 Rundvandring på verksamheten
11.00 Styrgruppsdiskussion om det gångna årets arbete samt planerat för 2016
12.00 Avslutning med gemensam lunch

Fakta Klimatsamverkan Blekinge
Klimatsamverkan Blekinge fungerar som en plattform för samverkan och samordning mellan olika aktörer inom både det offentliga och inom näringslivet. Arbetet leds av Länsstyrelsen tillsammans med Energikontor Sydost och Region Blekinge. I styrgruppen finns representanter i ledningsposition från de offentliga aktörerna och från utvalda branscher inom näringslivet.

Kontakt: Cecilia Näslund, Klimat- och energisamordnare Länsstyrelsen i Blekinge, 010-22 40 186.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.