2017-06-13 09:01Pressmeddelande

​​Blekinge blir ett av de första länen med en länstäckande solkarta i 3D

För att förenkla för husägare som är intresserade av att sätta upp solceller på sitt tak har Länsstyrelsen i Blekinge och Energikontor Sydost tagit fram en solkarta över länet. Kartan visar solinstrålningen på varje enskilt hustak och det gör att husägare snabbt kan få en bild av hur mycket solenergi deras hus kan producera.Antalet installerade solenergianläggningar ökar årligen i Blekinge och denna trend förväntas fortsätta. För att på ett enkelt och tydligt sätt visa potentiell solenergiutvinn

För att förenkla för husägare som är intresserade av att sätta upp solceller på sitt tak har Länsstyrelsen i Blekinge och Energikontor Sydost tagit fram en solkarta över länet. Kartan visar solinstrålningen på varje enskilt hustak och det gör att husägare snabbt kan få en bild av hur mycket solenergi deras hus kan producera.

Antalet installerade solenergianläggningar ökar årligen i Blekinge och denna trend förväntas fortsätta. För att på ett enkelt och tydligt sätt visa potentiell solenergiutvinning har Länsstyrelsen och Energikontor Sydost med stöd av Energimyndigheten tagit fram en länstäckande solkarta. Solkartan omfattar alla fem kommuner i länet.

- Vi hoppas att många husägare, företag och organisationer kommer uppskatta solkartan och att den kommer stimulera fler till att installera solceller. Vi väntar oss en kraftig utbyggnad av solceller i länet och vi tror att solkartan för Blekinge kommer att påskynda den utvecklingen, säger Samuel Karlström som är klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen i Blekinge.

På tak och fasader
I solkartan kan även fastighetsägare få en bild om förutsättningarna för att placera solceller på husets fasader.I verktyget är det möjligt att vrida och vända på byggnaden. Den skuggande effekt av vegetation finns inte med i kartan vilket behöver beaktas när man tittar på husets potential.

- Solkartan är en interaktiv webbtjänst och genom att klicka på en byggnad ser man hur mycket solenergi som landar på tak och fasader, samt hur många kilowattimmar som man kan få ut. Solkartan Blekinge är i 3D eftersom data även finns för fasaderna. Detta öppnar för framtida möjligheter att utvinna solenergi från hela byggnadskroppen och inte bara från takytorna, säger Annica C. Lindh, Energikontor Sydost.

Kartan nås via Länsstyrelsen i Blekinges webbplats.

För ytterligare information, kontakta:
Samuel Karlström, klimat- och energisamordnare vid Länsstyrelsen Blekinge
Telefon: 010-22 40 120
E-post: samuel.karlstrom@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.