2016-06-01 17:05Pressmeddelande

​Biogasmack i Karlskrona – snart verklighet!

Genom Klimatklivet har Eon fått 3,5 miljoner kronor i stöd för att bygga en biogasmack i Karlskrona.I Blekinge är transportsektorn den sektor som har den största påverkan på klimatet. Att etablera fler biogasmackar i Blekinge och framförallt i östra Blekinge är en mycket viktig åtgärd för att öka användningen av fossilfritt bränsle i länet och minska utsläppen av växthusgaser. Sedan tidigare finns bara två biogasmackar i Blekinge, en i Olofström och en i Karlshamn. Men möjligheterna att tanka bi

Genom Klimatklivet har Eon fått 3,5 miljoner kronor i stöd för att bygga en biogasmack i Karlskrona.

I Blekinge är transportsektorn den sektor som har den största påverkan på klimatet. Att etablera fler biogasmackar i Blekinge och framförallt i östra Blekinge är en mycket viktig åtgärd för att öka användningen av fossilfritt bränsle i länet och minska utsläppen av växthusgaser. Sedan tidigare finns bara två biogasmackar i Blekinge, en i Olofström och en i Karlshamn. Men möjligheterna att tanka biogas är under utbyggnad. Snart går det att tanka i Ronnebys nya mack som planeras vara färdig efter sommaren och med dagens besked kommer det att byggas en biogasmack i Karlskrona under 2017.

– Det är mycket goda nyheter att Eon väljer att bygga en biogasmack i Karlskrona. Avsaknaden av tankmöjligheter för biogas i östra Blekinge har tidigare hindrat utvecklingen av fler biogasfordon i länet. Med en biogasmack i Karlskrona plus den som byggs i Ronneby kommer detta tomrum att fyllas. Nu ges fler människor i Blekinge möjlighet att köra på biogas, säger Samuel Karlström, handläggare för klimat- och energifrågor på Länsstyrelsen.

– Vi är mycket glada över beskedet vilket ger oss en möjlighet att bygga en biogasmack i Karlskrona. Eon har länge tittat på Karlskrona och potentialen staden har för att använda biogas. Vi kommer nu att sätta oss ner med kommunen och andra offentliga aktörer som är villiga att satsa på biogas, säger Fredrik Åkesson från Eon.

Ytterligare investeringar från den här beslutsomgången i Klimatklivet

  • Norje Smidesfabrik AB får 750 00 kronor för att byta ut befintlig oljeeldningsanläggning till biobränsleeldningsanläggning.

Information om Klimatklivet
Inom Klimatklivet fördelas 600 miljoner kronor årligen i landet fram till och med 2018. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Det kan till exempel vara insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur, satsningar på förnybar energi, effektivare energianvändning inom industrin och åtgärder för minskade utsläpp inom jordbruket.

Stödet ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Sedan hösten 2015 har 330 ansökningar fått stöd i landet. Totalt ska två miljarder kronor delas ut till och med 2018. Alla utom privatpersoner kan söka. På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om stödet och om vilka åtgärder som hittills fått beviljat stöd i Blekinge. Den 13 juni stänger nuvarande ansökningsomgång.

Kontakt på Länsstyrelsen i Blekinge
Samuel Karlström, handläggare klimat- och energifrågor
samuel.karlstrom@lansstyrelsen.se 010-224 01 20

Kontakt på Eon
Fredrik Åkesson
Fredrik.Akesson@eon.se 070-380 68 51 

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.