2018-10-19 14:43Pressmeddelande

Att vara trygg – vad är det?

Foto: MostphotosFoto: Mostphotos

Trygghetsseminarium den 15 november 2018 på Kalmar Slott.

Det går inte en dag utan att vi får höra talas om olika hot och risker som skuggar vår vardag både i det privata, i det offentliga och på nätet.  Men är det så att hoten är så mycket större nu än förr? Eller har vi en annan riskuppfattning idag?

Det är många organisationer och företag i Sverige som utgår ifrån att vi lever i en otrygg tid. Under de senaste åren har såväl samhällsplaneringen, teknikutvecklingen och mediebilden av samhället präglats av en bild av otrygghet.

Få har problematiserat vad trygghet egentligen innebär och hur den påverkas. Länsstyrelsen Blekinge och Kalmar välkomnar därför till ett stort trygghetsseminarium.

 

Att reda ut begreppen och öka kunskapen

Trygghet definieras som en subjektiv upplevelse, och är inte alltid kopplat till hur stor risk det är för att utsättas för brott, ordningsstörningar eller andra hot.

Vi vet även att trygghet bidrar till välmående vilket i sin tur påverkar individens vilja att vara en del av samhället och delta i de demokratiska processerna som vårt samhällssystem bygger på.

- För att kunna öka tryggheten och tilliten i samhället måste vi först förstå vad trygghet och tillit är, säger Annie Lees, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Blekinge och en av organisatörerna.

Trygghet påverkas av många olika faktorer till exempel hur vi mår, känsla av kontroll, tillit till samhället och till andra människor. Därför har tryggheten också blivit en viktig fråga inom den politiska arenan.

- Vi hoppas att alla deltagare efter seminariet bättre kan skilja på när vi behöver göra brottsförebyggande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder. Trygghet påverkas av många olika faktorer och genom att öka kunskapen kan vi vidta bättre åtgärder, säger Viktor Haglind, Brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Kalmar och en av initiativtagare till konferensen.

 

Talare på konferensen 

Länsstyrelsen har bjudit in experter och sakkunniga under en hel konferensdag som inleds med välkomsttal av landshövding Thomas Carlzon. Här finns dagens talare:

Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet
”Tillit och trygghet – vad är det ur ett psykologiskt perspektiv?”  

Marie Torstensson Levander, professor vid institutionen för kriminologi &
Anna-Karin Ivert, docent i kriminologi vid institutionen för kriminologi,
Malmö universitet
”Brott och otrygghet – hur hänger det ihop? ”

Jack Werner, frilansjournalist och expert i sociala medier:
”Ryktesspridning på sociala medier kopplat till otrygghet”

 Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.
”Globalisering, urbanisering och det föränderliga samhället”

 

Välkommen till länsstyrelsens konferens om trygghet och tillit

Trygghetskonferensen riktar sig till alla som jobbar med trygghetsfrågor och brottsförebyggande arbete och är kostnadsfri.

Konferensen kommer att websänds och spelas in. Mer information kommer att finnas på Länsstyrelsen Blekinges och Kalmars hemsida; lansstyrelsen.se/blekinge och lansstyrelsen.se/kalmar.

Programmet

Trygghetskonferensen

Anmälan

Anmäl dig på lansstyrelsen.se/blekinge och klicka på kommande händelser i kalendern. Länk till anmälan finns här.

Sista anmälningsdagen är: 2018-11-07

 

Kontakt

För mer information kontakta:

Annie Lees, Länsstyrelsen Blekinge och Viktor Haglind, Länsstyrelen Kalmar

Annie.lees@lansstyrelsen.se

viktor.haglind@lansstyrelsen.se

 

Mediefrågor

media.blekinge@lansstyrelsen.se

 

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.