2016-06-01 08:50Pressmeddelande

Årets Klimatsamtal om fossilfria transporter

I morgon torsdag 2 juni träffas företrädare för kommuner, regionen, landstinget, företagsledare och intresseorganisationer under årets Klimatsamtal på residenset i Karlskrona.Medierna är välkomna att delta under samtalet. Program Rätt mix av fossilfria drivmedel – Möjligheter för Blekinges näringslivKl. 08.30 Välkomna! Berit Andnor Bylund, landshövding.Utsläppen avgör – Blekinges framtidsklimat utifrån IPCC:s senaste utsläpsscenarier. Gunn Persson. Hydrolog och klimatexpert som arbetat med SMHI

I morgon torsdag 2 juni träffas företrädare för kommuner, regionen, landstinget, företagsledare och intresseorganisationer under årets Klimatsamtal på residenset i Karlskrona.

Medierna är välkomna att delta under samtalet.

Program Rätt mix av fossilfria drivmedel – Möjligheter för Blekinges näringsliv

Kl. 08.30 Välkomna! Berit Andnor Bylund, landshövding.
Utsläppen avgör – Blekinges framtidsklimat utifrån IPCC:s senaste utsläpsscenarier. Gunn Persson. Hydrolog och klimatexpert som arbetat med SMHIs nya länsanalyser av framtidsklimat.
Hållbara transporter – hur ser framtiden ut? Håkan Johansson, Trafikverkets nationella samordnare för klimatfrågor. Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik.
Tanka förnybart – vägen till fossilfritt. Blekingekartan i dag och i morgon. Jonas Lööf, verksamhetsledare Miljöfordon Syd. Initiativtagare till Miljöfordon Syd och har arbetat med miljöfordon och gröna drivmedel sedan 1997.

Kl. 09.55 Paus

Biogas i Blekinge – potential, efterfrågan och samhällsnytta. Cecilia Näslund, klimat och energisamordnare, Länsstyrelsen Blekinge.
RME och HVO – möjligheter i Blekinge. Linda Temler, EcoBränsle. CFO på Ecobränsle och platschef vid RME-fabriken i Karlshamn.
Biobränsle från skogsråvara – möjligheter i Blekinge? Daniella Johansson, projektledare inom bioenergi, Energikontor Sydost. Forskat inom industriella energisystem med förgasning till drivmedel som ett exempel.
Alvesta biogasanläggning – att lyckas gå med vinst från start! Joakim Granefelt, bonde med grisgård i Hult, Alvesta kommun. Joakim har lett arbetet med att bygga upp anläggningen, i en grupp av tolv engagerade bönder.

Kl. 11.20 Gruppdiskussioner

Kl. 12.00 Sammanfattning

För mer information kontakta Cecilia Näslund, klimat och energisamordnare, 010-224 01 86.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.