2017-03-06 08:02Pressmeddelande

Arbetet med mat- och livsmedelsstrategin tar fart

Tisdagen den 7 mars 2017 arrangerar Länsstyrelsen i Blekinge tillsammans med LRF Sydost och Region Blekinge den första workshopen där vi får en nulägesbild av Blekinges produktion i dag, av bland annat grödor, vilt och fisk.Under workshopen kommer fokus även ligga på vilka utmaningar som vi står inför och vad som behövs för att utveckla näringen ytterligare.Workshopen är den första av fyra för att fånga synpunkter och viktiga inspel från olika intressenter. Blekinges förutsättningar Syftet med

Tisdagen den 7 mars 2017 arrangerar Länsstyrelsen i Blekinge tillsammans med LRF Sydost och Region Blekinge den första workshopen där vi får en nulägesbild av Blekinges produktion i dag, av bland annat grödor, vilt och fisk.

Under workshopen kommer fokus även ligga på vilka utmaningar som vi står inför och vad som behövs för att utveckla näringen ytterligare.Workshopen är den första av fyra för att fånga synpunkter och viktiga inspel från olika intressenter.

Blekinges förutsättningar
Syftet med en regional mat- och livsmedelsstrategi är att ta reda på Blekinges förutsättningar för att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel som producerats på ett hållbart sätt, samt utreda hur vi även kan använda vår lokala mat som ett dragplåster för turismen i länet.

I strategin kommer vi också att titta på förädling, lönsamhet och om det finns möjlighet att utöka näringen så fler arbetstillfällen och regional tillväxt skapas.

Upplägg för dagen
Den första workshopen kommer innehålla bland annat olika inspel:

  • Goda möjligheter för livsmedelsproduktion i Blekinge, Sören Persson, konsult LRF
  • Fiskenäringen i Blekinge, Per Svantesson, Länsstyrelsen Blekinge
  • Viltnäringen i Sverige/Blekinge, Kurt Svensson ordförande för Riksförbundet Svensk Hjort

För ytterligare information, kontakta:
Lena Stävmo, utvecklingsstrateg vid Länsstyrelsen i Blekinge Telefon: 010-22 40 231
E-post: lena.stavmo@lansstyrelsen.se

Datum: 7 mars 2017 Tid: 13:00-17:00, media är välkommen att delta i första delen av workshopen.
Plats: Länsstyrelsen Blekinge, Kreativa rummet

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.