2018-07-26 10:24Pressmeddelande

Ansökningar om dispens i samband med eldningsförbud till länsstyrelsen från och med idag

Kungörelse från Länsstyrelsen Blekinge

Beslut: Ändring av del av föreskrifter om eldningsförbud i Blekinge län 2018-07-26

Diarienummer: 452-3530-2018

 

 

Justering av dispensansökningsförfarande i samband med generellt eldningsförbud i Blekinge län

Med anledning av att skyndsamt få till en enhetlig bedömning av dispenser i hela länet, har Länsstyrelsen Blekinge idag justerat ärendehanteringen i samband med dispensansökningar. Från och med idag den 26 juli blir det Länsstyrelsen Blekinge som hanterar dispensansökningar från det eldningsförbudet som förmedlades den 24 juli 2018 i länet.

Tilläggsföreskriften och föreskriften om eldningsförbudet finns på länsstyrelsens hemsida här.

(www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/bygga-och-bo/krisberedskap/aktuella-eldningsforbud-i-lanet.html)

 

 

Förfarandet

Ansökan om dispens från eldningsförbudet görs skriftligen till Länsstyrelsen i Blekinge, Skeppsbrokajen 4, 371 86 Karlskrona. Det går också bra att skicka ansökan per e-post till blekinge@lansstyrelsen.se.

Se till att ansökan innehåller följande:

  • Exakt tidpunkt för aktiviteten som dispensansökan avser
  • Adress/plats för aktiviteten som dispensansökan avser
  • Avstånd till lättantändlig terräng/miljö och gärna en beskrivning av övriga förhållanden som kan påverka brandrisken
  • En tydlig och fullständig beskrivning av vilka säkerhetsarrangemang som kommer att iakttas


Det generella eldningsförbudet innebär att eldning och aktiviteter som innefattar eller riskerar att skapa lågor, glöd eller gnistor utomhus är förbjudna på grund av den extrema torkan och hettan som råder i länet just nu.


De dispensansökningar som lämnats in till kommunen den 24 - 25 juli ska överlämnas till länsstyrelsen. Om kommunen fattat beslut om dispens 24 - 25 juli gäller dessa.

 

 

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.