2017-11-15 14:00Pressmeddelande

28 procent av Blekinges invånare bor inom en kilometer från skyddad natur

Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Vid årsskiftet bodde 28 procent av invånarna i Blekinge län inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde – för den genomsnittlige länsinvånaren var avståndet 2,1 kilometer. Det visar SCB:s statistik om skyddad natur.– Tillgång till naturområden är en förutsättning för friluftslivet. Såväl skyddad som inte skyddad natur ger upplevelsevärden. Att naturen är skyddad som naturreservat eller natio

Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Vid årsskiftet bodde 28 procent av invånarna i Blekinge län inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde – för den genomsnittlige länsinvånaren var avståndet 2,1 kilometer. Det visar SCB:s statistik om skyddad natur.

– Tillgång till naturområden är en förutsättning för friluftslivet. Såväl skyddad som inte skyddad natur ger upplevelsevärden. Att naturen är skyddad som naturreservat eller nationalparker gör att människor har tillgång till naturen långsiktigt, vilket är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt. Dessutom finns det information, leder och anläggningar i många skyddade områden, säger Karin Bergman, ansvarig för naturvårdsförvaltningen vid länsstyrelsen i Blekinge län.

I Sölvesborg hade invånarna Blekinges kortaste medelavstånd tillnärmaste skyddade naturområde, 1,1 kilometer, medan Karlskronaborna hade längst med 2,5 kilometer. Det framgår av SCB-statistik som avser år 2016. Svenskarna hade i genomsnitt 2,8 kilometer till skyddad natur, året innan var motsvarande avstånd 2,9 kilometer.

– Det är positivt att människor får närmare till skyddad natur. Men många har fortfarande för långt till ett naturskyddat område för att besöka det i vardagen. Därför fortsätter arbetet att skydda värdefull natur och med ett ökat fokus på tätortsnära områden, säger Stefan Henriksson på Naturvårdsverket.

Flertalet av Blekinges kommuner bedriver ett aktivt och systematiskt arbete för att antingen öka andelen skyddad natur eller för att sköta redan befintlig skyddad natur. Det visar en landsomfattande enkät som tidningen Aktuell Hållbarhet har genomfört.

I alla landets kommuner finns i dag någon form av nationellt skyddad natur och allt fler kommuner utnyttjar dessutom möjligheten att bilda kommunala naturreservat.

– Vi hoppas och tror att ännu fler kommuner ska engagera sig i arbetet med kommunala naturreservat, i synnerhet i tätortsnära lägen. Det är viktigt för folkhälsan att så många som möjligt kan få natur- och friluftsupplevelser där de bor, säger Stefan Henriksson.

I Sverige finns över 4500 naturreservat och 29 nationalparker. Enligt Kantar SIFO tycker 83 procent av allmänheten att det är viktigt att skydda natur. Drygt två av tre instämmer helt eller delvis i att naturreservat och nationalparker är viktiga för deras utomhusaktiviteter.

Läs mer:

SCB:s statistik om avstånd till skyddad natur

Aktuell Hållbarhets kommunrankning

Sifos undersökning om allmänhetens stöd för att skydda natur

För mer information kontakta:

Karin P Bergman, ansvarig naturvårdsförvaltningen, Länsstyrelsen i Blekinge län,
010-22 40 117

Lena Stävmo , utvecklingsstrateg regional tillväxt samt ansvarig friluftsliv, Länsstyrelsen i Blekinge län, 010-22 40 231

Stefan Henriksson, handläggare på Naturvårdsverket, 010-698 13 40, stefan.henriksson@naturvardsverket.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.